Sünnet çocuk haklarına aykırı mı? Yazar Kaan Göktaş @kaangkts ‘Oldu da Bitti Maşallah’ isimli kitabında, sünneti hem dini hem hukuki hem de tıbbi ve psikolojik boyutuyla ele alıyor.

Posted in Uncategorized on Nisan 4, 2013 by pipimedokunma

Beş yaşındayım. Üzerimde parlak bir pelerin, elimde koca bir asa var. Başımda da süslü, komik bir şapka… Dizi dizi arabaların oluşturduğu konvoylarla, kornalar çala çala kasabayı turluyoruz. Ne var ki, bir süre sonra masal bitiyor, gerçeğe dönüyoruz… Önce kirvelerim kollarımdan tutuyor, sonra elinde neşter bir adam önüme doğru eğiliyor. Ben ‘erkekliğe’ ilk adımı avazım çıkana kadar bağırarak atarken, o hengâmede “oldu da bitti maşallah” sesleri kulaklarımda çınlıyor. Yazar Kaan Göktaş, Türkiye ’de neredeyse bütün erkek çocukların hayatlarında dönüm noktası olan sünneti ele aldı. ‘Oldu da Bitti Maşallah’ ismini verdiği kitabında sünnetin Hz. Muhammed’in ölümünden sonra İslam’a dâhil edildiğini ifade eden Göktaş, kitabında sünneti hem dini hem hukuki, hem de tıbbi ve psikolojik boyutlarıyla ele alıyor.

Türkiye’de sünnete farklı açıdan bakan kaynaklar yok denecek kadar az. Böyle bir araştırmayı kaleme alma fikri nereden çıktı?

Sünnete eğilmemizin asıl amacı bunun bir tabu olması. Şöyle düşünelim, Türkiye’de doğal olarak 35 milyona yakın sünnet edilmiş erkek var. Artı olarak en ateşli ateistlerin bile çocukları sünnetli. Ama ülkemizde bu konu hakkında yayımlanmış kitap yok denecek kadar az. Mesela ABD ’de doktorlar sünnet karşıtı makaleler, tezler yayımlar ama Türkiye’de sünnet olgusu pek sorgulanmaz.

Çünkü sünnetin sağlıklı olduğuna dair yaygın bir inanış var.

Sünneti savunan pek çok doktorun tıbbi görüşlerini, gelenekleri ve inançları etkilediğini düşünüyorum. Yani objektif bir tıp adamı gözünden bu kararı veremiyorlar. Daha da deştiğinizde, “Faydası yok ama zararı da yok” görüşünde birleşerek, sonunda “Bu bir gelenektir” noktasına geliyorlar.

Peki sünneti savunan hekimlerin tıbbi gerekçeleri nelerdir?

Sünnet yanlısı doktorların tezleri şu. Bir hijyen, iki ‘ileride çeşitli hastalıklara sebep olabileceği şüphesi’ iddiası… Yani çok karmaşık bir düşünce. “İleride olabilir mi acaba, baştan önlemimizi mi alsak” gibi bir yaklaşım söz konusu. O açıdan bakarsak çocuğun ileride apandisti de patlayabilir, e alalım. Bademcikleri de iltihaplanabilir, temizleyelim. Yani önleyici tıp bu değil.

Hijyen meselesine gelirsek eğer… En büyük argüman hijyen olarak nitelendiriliyor.

Dünyada sünnetsiz yüz milyonlarca erkek var. Bunların içinde hijyen kaynaklı hastalıklara baktığında sünnetle ilgili bir korelasyon kurmak imkansız. Dolayısıyla önleyici tıptan doğan bir ilişki söz konusu değil. Yani bir çocuğu yatırıp kulak memesini kesmekle cinsel organını kesmek arasında bir fark yok. İkisi de işlev gören, alınması tıbben hiçbir gereği olmayan bir organ. Ayrıca tıbbın ilk ilkesi ‘Önce zarar verme’dir. Sen çocuğun gelecekte yerine koyamayacağı bir organı tamamen ortadan kaldırıyorsun. Ve bunu da onun iradesiyle değil, kendi inançların veya toplumun baskısı doğrultusunda yapıyorsun.

Kitabınızda sünnetin tarihsel ve teolojik boyutuna da ağırlık veriyorsunuz. Ortaya çıkması nasıl olmuş? Malum geçtiğimiz aylarda Almanya ’da Yahudi ve Müslümanları da bir araya gelmişti…

Keşke Müslümanlar ve Yahudiler çocuk gelinler için, kadın haklarını savunmak için, dünya barışı için bir araya gelseler. Ama onlar kalkıp da çocuklarının pipisi için birlik oldular. Olayın teolojik ve tarihsel boyutu ise şu: Sünnet ilk olarak farklı coğrafyalarda, Afrika’da ve Hititlerde ortaya çıkmış. Kadınların sosyal hayatta daha fazla söz sahibi olduğu, kadın tanrıça figürlerinin öne çıktığı anaerkil bir dönemde ortaya çıkıyor. O zamanki tanrıçaya tapan din adamları da kendi cinsel organlarını kökünden keserek sunaklarda kurban ediyor.

Peki, tek tanrılı dinlere yansıması nasıl olmuş?

Sümerlerden sonra sünnet Eski Mısır’da evrime uğrayarak, hafifleşiyor. Burada artık organın tamamı değil, ufak bir parçası alınmaya başlanıyor. İlk olarak da toplumsal statü işaretlemesi için mahkûmlara ve kölelere uygulanıyor. Bildiğiniz gibi Hz. Musa, Mısır’dan köleleri ve mahkûmları çıkarıyor. Ve çıkardığı kölelerin ve mahkûmların da hepsi sünnetliydi. Ne var ki, Hz. Musa sünnetsizdi. Çünkü firavunun sarayında doğmuştu ve bir asilzadeydi.

Müslüman geleneklerine yerleşmesi oluyor?

Müslümanlıkta olay biraz daha komplike. Hadis ve sayir kaynaklarda Hz. Muhammed’in sünnet edildiğine dair bir emare yok. Hatta onun hayatındaki en abuk sabuk ayrıntılara girilmesine, peygambere her türlü çirkin iftira atılmasına rağmen, onun sünnet edildiğine dair bir ayrıntıya rastlamıyoruz. Çünkü yok. Şöyle bir iddia var: O doğuştan sünnetliydi… Ancak doğuştan sünnet dediğiniz şey, aslında bir anomali, yani cinsel işlev bozukluğuna yol açan bir rahatsızlık. Bu iddiayı da şöyle çürütüyoruz: Hz. Muhammed’in eşleri ve çocukları vardı.

Peki ya ilk Müslümanlar, Halifeler?

İlk Halifelerin hayatı da çok ayrıntılı anlatılmasına rağmen, onlarda da sünnete rastlamıyoruz. Mesela Hz. Ömer, 55 yaşında Müslüman olan bir adam, sünnet olmuyor. Hz. Ali çocuk yaşta Müslüman olduğu halde sünnet edilmedi. Evlatlığı Zeyd ve ilk ezanı okuyan Bilal Habeşi de öyle. Bunun dışında peygamberin torunlarının sünnet edildiğine dair de hiçbir bilgi yok.

Peki o zaman sünnet nasıl bu kadar katı bir şekilde İslam’a girdi?

Uydurulmuş hadisler sayesinde… Hz. Muhammed’in ölümünden sonra iktidar ve siyasi kavgalar başladı. Gücü elde edebilmek için uydurulmuş hadisler ortaya çıkmaya başlıyor. Ve Hz. Muhammed’in ölümünden 200 – 250 yıl sonra bu uydurulmuş hadisler kitaplaştırılarak bir yalan külliyatı oluşturuldu. O zamanlar toplumda Müslümanlar kadar Müslüman gibi davranan Yahudiler de vardı. Bunların Müslüman gibi davranmasının sebebi de şuydu: Toplum baskısından uzak kalabilmek, kelle vergisi ödememek ve savaşlardan ganimet alabilmekti. Ancak her ne kadar Müslüman gibi görünseler de, yerine koyamadıkları tek bir şey vardı: sünnet. Bu eksikliği bir şekilde telafi etmenin imkânı da yoktu. Bu yüzden toplumun normalleştirmesi gerekti. Hadis uydurucular sayesinde onların normları toplumun geneline uyduruldu ve bu şekilde İslam’a yayıldı.

Kuran’da zaten yer almıyor bildiğim kadarıyla…

Olmadığı gibi, çelişiyor da… Bakın, tanrı en mükemmel şekilde insanı yaratmıştır. Bu gözle bakarsak eğer, tanrının yarattığı bir varlığı da “bu olmamış” denilerek yatırıp kesmek Kuran mantığıyla çelişir.

Olayın hukuki boyutunu da ele aldınız. Ama çocuklarını sünnet ettiren aileler ebeveyn hakkından bahseder…

Bir insanın bedeninde kalıcı bir hasar bırakmak söz konusu olduğunda ebeveyn hakkından bahsedilemez. Hayati müdahale olmadığı sürece bir kere hasta haklarında ‘tedaviyi reddetmek’ vardır. Ama sünnette herhangi bir sağlık gerekçesi yok. Burada bir çocuğun rızasını almadan, tamamen kendi inançları referans alarak sünnet etmek istiyorsun. Nüfus kâğıdına Müslüman yazdırıyorsun. Tamam, onu sildirebilir. Ama sünneti geri getiremezsin. Ben Sağlık Bakanlığı’na dilekçe yazdım “bu hasta haklarına aykırı değil midir” diye sordum. Tek bir cümleyle cevap geldi: “Hayır değildir” dediler.

Sünnetin psikolojik etkileriyle ilgili yaptığınız araştırmalarda ulaştığınız sonuçlar nedir?

Hem psikologların hem de hekimlerin bu konu hakkında görüşleri var. Bir kere çocuğa karşı zor kullanıyorsun, ona acı çektiriyorsun. Yaptığın yaşa bağlı olarak da bir travmaya neden oluyorsun. Çocuk için o yaşlarda cinsel organ çok önemlidir. Ancak sen onu cezalandırır gibi kesiyorsun.

Peki, hekimlerin bu görüşüne göre sünnetin cinsel hayatı nasıl etkiliyor?

Pek çok doktorun görüşü olumsuz olarak etkilediği yönünde. Sünnetin cinsel ilişkiden alınan hissi azalttığı, körelttiği yönünde bir düşünce söz konusu. Ayrıca psikolojik travmanın etkisiyle ileride cinsel bozukluklara yol açıldığı da savunuluyor.

Hekim görüşlerinde sünnetin alınan hissi azalttığına yönelik bir sonuca ulaşıyoruz…

Kadın sünnetinde daha yaygın olmak üzere, sünnette aslında cinsellik tabusu vardır. Zevki minimuma indirmek, cinselliği zevk alınacak bir olgu yerine, üreme görevi olarak gösterme niyeti vardır. Uzmanların görüşleri, sünnetin hissizleştirmeden ötürü alınan zevki azalttığını ortaya koyuyor.

Uluslararası kamuoyu kadın sünnetine gerekli tepkiyi koyuyor. Ancak söz konusu erkek sünneti olduğunda eleştiriler seyrekleşiyor…

Çünkü kadın sünnetinin hiçbir şekilde dini temeli yok. Sonradan kadınların cinsellikten zevk almasını engellemek, onları doğuran bir meta haline getirebilmek amacıyla ortaya atılmış bir uygulama. Ancak uluslar arası toplum buna gösterdiği tepkinin binde birini erkek sünneti için göstermiyor. Ben bunda hem Müslüman hem Yahudi lobilerinin bir parmağının olduğunu düşünüyorum. Ki zaten Almanya’da da örneğini gördük.

Peki, ne yapılması gerekiyor size göre?

Tartışılmalı. Bu, din adamları, hukukçular, hekimler ve psikologlar tarafından konuşulmalı. Din adamları sünnet için “bu kesin İslam’ın emridir” diyemezken, bu işi sadece geleneğe dayandırırken, bunun dışında ortada hukuki, sağlık ve psikolojik açıdan bir tartışma söz konusuyken, sünnetin geleceği hakkında oturup konuşulmalı.
‘Kuran’a dayanır’

İlahiyat profesörü Ahmet Yaman: Erkeklerin sünnet olması İslam’ın önemli şiarlarındandır. İslam kaynakları sünnet uygulamasını Hz. İbrahim’e dayandırır. Peygamberimiz de Hadis-i Şerif’lerinde erkeklerin sünnet olması gerektiği hükmü vermiştir. Müslümanlar sünneti vazgeçilmez dini ve fıtri bir gereklilik olarak telakki etmişlerdir. Hz. Muhammed’in doğuştan sünnetli olduğu belirtilse de sonradan sünnet edildiğine dair kaynaklar da var.

Sünnetçiler Çocukları Rahat Bırakın

Posted in Uncategorized on Mart 22, 2013 by pipimedokunma

Kanlı Sünnet veya P ile K arasındaki Fark

Edip Yüksel

18 Mayıs 2012
http://www.19.org
http://19.org/tr/2150/sunnetciler/

Taraf Gazetesinin 17 Mayıs 2012 sayılı nüshasında, “Gelin sünnet olalım!” Başlığıyla yayımlanan haberi bir arkadaş bana Facebook yoluyla iletince, bu konuda oluşmuş kanaatimi değiştirebilecek bir çalışma olabilir diye özel ilgi gösterip merakla okudum. Ancak, bunun pek yeni bir şey olmadığını fark ettim.

Sünnetin yararları konusunda yüzyıllar boyunca bir sürü yararlar uyduruldu… Sadece geçmişte uydurulan bu yalanlar listesine bakmak bile bu yeni iddiaya karşı kuşkulu bakmamızı gerektiriyor.

Sünneti HIV için önleyici bir çözüm olarak sunan araştırmaların başındaki adamı merak ettim. Adam Bailey, tıp doktoru değil… Araştırmalarını eleştiren bazı doktorlara göre meğerse sünnet olmuş olan deneklere ayrı ilgi gösteriyormuş. Onlarla periyodik olarak görüşerek cinsel ilişki yaparken kondom kullanmalarını tavsiye edip duruyormuş…

http://www.circleaks.org/index.php?title=Robert_C._Bailey

http://www.circumstitions.com/news/News26.html#trinidad

Konuyu daha iye araştırmalı. Özellikle Bailey adındaki adamın geçmişini, ilişkilerini ve dinini merak ediyorum. Daha iyi araştırmak lazım. Hani bunda kan kokusu var, Batı dünyasında bir hayli etkin olan bir azınlığın davası var…

Sünnetin zararları ile ilgili birçok bilimsel literatür var. Uzman olmayanlar için yazılmış bir özeti ŞURADA bulabilirsiniz. ”Sünnetle ne Kaybedilir?” Başlıklı 20 maddelik bu makale Türkçe’ye de çevrilmiş bulunuyor. Okumak için başlığına tıklayınız. Ayrıca bu konuyla ilgili tıp alanında çalışanlar arasında PSYCHOLOGYTODAY sitesinde güzel tartışmalar var.

MESAJ adlı Kuran çevirimden ilgili ayetin çevirisini ve ondan sonra düştüğüm dipnotu okuyucularınızla paylaşmak istiyorum:

4:119 “Onları saptıracağım, onları kuruntularla oyalayacağım, hayvanların kulaklarını yarmalarını (böylece etlerini haram etmelerini) emredeceğim, ALLAH’ın yaratıklarını değiştirmelerini emredeceğim.” Kim ALLAH yerine şeytanı dost ve egemen edinirse apaçık bir kayba uğramıştır.

NOT: Sünnet denilen merasimle çocukların cinsel organlarını kesenler (Afrika ülkelerinde kız çocuklarının klitorislerini sünnet edip cinsel organlarını parçalayanlar) sağlık açısından gereksiz olan bu ameliyatla hem çocuklara acı çektirmekte ve hem de insanın yaratılışında Tanrı’nın hata yaptığını ima etmektedirler. Kuşkusuz, çocukların düdüllerinin derisi Tanrı’nın yaratılışında bir anomali (bozukluk) değildir; normal bir durumdur.

Sünnetçiler Tanrı’ya karşı meydan okur: “Ey Tanrı, yüce yaratıcı, her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen rabbimiz, sen en iyi biçim verensin, evrenin yaratanısın. Ne var ki, ey Tanrı, sen bizim düdüllerimizi yamuk yaratmışsın. Senin işlediğin hatayı usturalar ve makaslarla BİZ düzelteceğiz. Düdüllerden kan akarken ve çocuklarımız çığlıklar atarken senin büyüklüğünü anacağız rabbimiz!”

Erkek ve kız çocukları üzerinde sünneti uygulamak isteyenler sürekli olarak yeni sebepler uydurmaktadırlar. Mastürbasyonu veya cinsel yollarla bulaşan hastalıkları engellemek ilk önerilen sebeplerdi. Daha sonra bunlara birçok sebep daha eklendi: yatağa işemek, kanseri engellemek, AIDS’e karşı korunmak gibi… Ne var ki, tıbbi araştırmalar sünnetin bir yararı olmadığını ve hatta çocuklara dayatılan bu ameliyatın onların psikolojik gelişmelerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini göstermektedir. Sünnet sonucu sakatlananların ise sayısı belli değildir.

İşin ilginci, hadis kitapları, Peygamber döneminde müslüman olanların sünnet olduklarına dair hikayeler nakletmeyi unutmuşlardır. Ebu Bekir, Ömer yahut Hamza bugün müslüman olsaydı, bizim müslümanların ilk yapacağı işlerden biri onları bir sünnetçiye teslim ederek cinsel organlarını kana bulamak olacaktı. Sünnilerin kutsal hadis kitaplarından Ahmed B. Hanbel’in Müsnedi, Osman bin el-As’ın sünnet törenine katılmayı reddettiğini ve bunun bir bidat olduğuna inandığını rivayet eder. Ünlü Taberi, Halife Abdul Aziz’in, cizye vermekten kurtulmak için İslam’ı kabul eden Horasanlıların sünnet edilmesi önerisine karşı çıktığını rivayet eder. El-Nevevi, İbn-i Munzir’den alıntı yaparak sünnet etmenin bidat olup olmadığını tartışır. Kısacası, ehl-i Sünnet kaynakları, her şey gibi bu konuda da çelişkilerle dolu.

Sakat doğan çocuklar üzerinde yapılan ameliyatlara ne demeli? Kuşkusuz, bireylerin ve toplumların günahları ve aşırılıkları sonucu, veya bir sınav amacıyla, sakat olarak doğan çocuklar bir anomali olup, ameliyat yoluyla onları Tanrı’nın asıl yaratılışına uygun bir hale sokmak kınanamaz. Ayrıca, “peki tıraş olmanın hükmü nedir?” diye soru yöneltenlere çük kesme ile kıl kesme arasındaki farkı anlatmalı mı bilmiyorum? Muhammed peygamber insanları sünnet etmek için halklara elçi olarak gönderilmedi. Çocuklara karşı işlenen bu suç artık tarihe gömülmeli. Bak 13:8; 25:2; 32:7; 40:64; 64:3; 82:6-9 ”

***

Madem bu konuyu açtınız, sünnet olmak ile tıraş olmaya benzeterek normalleştirmek isteyenlere verdiğim bir cevabı da buraya alıyorum. Hani uygun görürseniz onu da yayımlayabilirsiniz.

P ile K arasindaki Fark

Edip Yuksel

Taşla öldürme cezasının, takke giymenin, peygamberler adına haramlar uydurmanın, mezheplere bölünmenin, teferruatta kılı kırk yarmanın ve daha nice hurafenin Muhammed peygamberden yüzyıllar sonra hadisler yoluyla Yahudilerden ithal edildiğini biliyoruz. Pipi’lerin sünnet edilmesi de büyük olasılıkla hadis uydurma faaliyetlerinin durduğu dönemden sonra mezheplerin fıkıh kitapları yoluyla ithal edilmiştir.

Hadis, sünnet, icma, ve selef gibi kelimelerin Kuran’daki kullanılışlarının kendisine ihanet edenleri ifşa eden müthiş birer gaybi haber olduklarını Mesaj adlı Kuran çevirimde delilleriyle tartışmış bulunuyorum. Kuran’da Allah’ın Sünneti (Allah’ın Yasası) olarak Allah’ın doğaya ve doğamıza koyduğu değişmez yasalar için kullanılan bir ifadeyi erkeklerin cinsel organlarını kesme işi için kullanarak anlamını tahrif ederek aşağılama şeytanlığını gösterenler Allah’ın yaratılışını değiştirme ile ilgili ayetin kapsamına girerler. Allah’ın sünnetine meydan okuyarak, sünnet kelimesini yaratılışı değiştirme eylemine isim olarak kullanmak müthiş bir ironidir.

Ben bu gerçekleri dile getirerek çocukların sünnet edilişine karşı çıkınca Sünnetçilerden olumsuz tepki alıyorum. Kuran’a düzinelerce hadiz ve mezhep kitaplarını ortak koşanların en yaygın itirazlarından biri cinsel organı kıl ile karıştırmaktan kaynaklanır: “Eğer P’yi sünnet etmek yanlışsa o zaman kılları traş etmek de yanlış olmalı” diye itiraz ederler.

Hem P’si ve hem K’s kesilmiş biri olarak bu itirazı kısaca cevaplamak istiyorum. Traş edilen nesne (K) ile sünnet edilen nesne (P) arasında birçok fark vardır. İşte birkaç tanesi:

K ölü hücrelerden oluşur; P ise diri.
K, kökü hariç, DNA içermez; P içerir.
K traştan sonra tekrar büyür; sünnet edilen P tekrar eski haline gelmez.
K’yi traş edenler bunu sevap kazanmak için yapmaz; P’yi sünnetleyenler bunu sevap için, Allah adına peygamber adına yaparlar.
Normal olarak erkek çocuklar hemen hemen K’siz doğarlar; P’siz doğan erkek çocuklar ise anormaldir.
K kesilince kan akmaz; P kesilince akar.
K’yi kesmek genelde sakatlığa yol açmaz; P’si kesilenler bazan sakat kalabiliyor.
K kesilince acı duyulmaz; P kesilince acıdan dolayı bir süre ördek gibi yörünür.
K kesilince davul zurna eşliğinde şölen yapılmaz; P için mahallede yer yerinden oynatılır.
K ergenlik çağından sonra genelde kişinin öz iradesiyle kesilir; P ise genelde daha çocukken babanın ve amcanın zoruyla kesilir.
Kutsallaştırılmış kişilere ait olduğuna inanılan kesilmiş K’ler bazan “Kıl-ı şerif” diye cam mahfazalarda merasimle öpülürek tapılır; kesik P’ler ise şişelerde “Pipi-yi Şerif” diye korunup merasimle öpülmez, tapılmaz.
K kesenlere berber; P kesenlere sünnetçi denir. K’yi kırk yarıp yüzlerce haram uyduran, Ramazan aylarında cam kavanozlarda korunan K’yi şerifleri öpen ve K’yi P ile karıştıran mukallitlere de sünni denir.

DEVLET PİPİMİ KORU twitter

Posted in Uncategorized on Mart 20, 2013 by pipimedokunma


https://twitter.com/NONcircumcision

ÇOCUK SÜNNET OLDUĞUNDA NE KAYBEDER

Posted in Uncategorized on Şubat 4, 2013 by pipimedokunma

pipimedokunma6

Bir bebeğin doğal ve el-değmemiş penisi sünnet edildiğinde sonsuza dek ne kaybedilir:

*1. Yumuşak sırtların frenar bamtları (the frenar band of soft ridges)—insan vücudundaki en fazla zevk yaratan bölge. Bu yoğun olarak sinir ve damarlarla beslenen bölgenin kaybedilmesi, geri kalan penisin hassasiyetini normal bir deri tabakasınınkine indirir.

2. Dartos Fascia adındaki ısı duyarlı yumuşak kas tabakasının yaklaşık olarak yarısı.

3. Özelleşmiş epithelial Langerhans hücreleri, bağışıklık sisteminin bir parçası

*4. Yaklaşık olarak 7.5 metre uzunluğunda mikroskobik sinir, ki içinde dorsal sinirin uzantıları da vardır.

*5. Çeşitli tipte, yavaş hareketleri, sıcaklıklardaki düşük oynamaları, ve yüzeydeki ince farklılıkları hissedebilen, 10,000 ile 20,000 arasında özelleşmiş erotojenik sinir uçları. Bu kayıp üst derideki (sünnet derisi) en önemli duyusal alıcılar olan Meissner’s corpuscles’lerin de binlercesini içerir.

6. Amacı ve değeri henüz anlaşılamayan estrojen alıcıları.

*7. Hareketli penis derisinin %50’sinden fazlası, penis başının, penisi kurumadan, aşırı sürtünme ve çiziklerden, ve keratinleşmeden koruyan çok amaçlı kaplaması. Penis başının keratinleşmesinin zarar verici sonuçları henüz araştırılmamıştır.

8. Anne sütü, ve plazma hücrelerinde de bulunan, immunoglobin antibadileri salgılayan, ve antibakteriyel ve antiviral salgılayabilen, yumuşak mukozanın immunolojik savunma sistemi

9. Lymphatic kanallar, ki bunların kaybı vücudun bağışıklık sistemi içersinde lenf akışını olumsuz yönde etkileyebilir.

*10. Frenulum, Glansın aşağı kısmında, “V” şekilli, ağ-görünümlü, genelde üst-deri ile birlikte kesilen veya zarar görerek işlev göremez hale gelen yapı.

*11. İç üstderinin “apocrine bezleri” leri, ki pheromones—ları salgılarlar. Pheromonların kaybının yol açtığı sonuçlar heniz araştırılmamış olmakla birlikte, muhtemel cinsel partnerlere sessiz, görünmeyen, ama güçlü sinyaller yolladığı sanılmaktadır.

12. Ectopic sebaceous bezleri, penisi nemlendirir ve kayganlaştırırlar

*13. Gerekli ” kayma” mekanizması. Eğer açılır ve düz olarak yayılırsa, ortalama yetişkin üstderisi 104 santimetrekare yer kaplar, yaklaşık olarak bir postakartı büyüklüğünde. Bu kendi kendini kayganlaştıran, özelleşmiş, hareketli deri, penise kendi içinde kayma özelliğini kazandırır ki, bu da vajinayı kurutmadan, yapay kayganlaştırıcılara ihtiyaç duymadan cinsel ilişkiyi sağlar.

14. Glansın pembe-kırmızı-koyu mor arasındaki rengi. Glans normalde tıpkı dil gibi bir iç organdır.

*15. Penis çevresinin önemli bir kısmı ki, gevşek üst-derinin (sünnet derisinin) penise kazandırdığı önemli bir hacim vardır. Bu da sünnetli penisi, sünnet edilmemişe göre oldukça ince yapar

*16. Sertleşmiş penis uzunluğunun 2.5 cm kadarı ki, sünnet sırasında bağlayıcı dokunun kaybından kaynaklanır. Bu paylaşılan zar, üst deri ve glansı, penis gelişirken sıkıca birbirine bağlar. Onu koparmak glansa zarar verir, onu ham, ve enfeksiyona, sürtünüp çizilmeye maruz bırakır bu da sonuçta büzülüp ufalmasına yol açar.

*17. Frenular artery’yi ve dorsal artery’yi içeren metrelerce damar, Bu sık kan dolaşımının kesilmesi, penisin gövdesine ve glansına yeterli kan akışını sınırlar, ki bu da bariz bir şekilde penisin doğal işlevine zarar verir.

18. Her yıl erkekler kötü operasyonlarda ve enfeksiyonlarda penislerini kaybederler. Bazı durumlarda bu da yapay olarak hormon vs, ile cinsiyetin değiştirilmesine yol açar ve erkekler kadın olarak yaşamaya zorlanırlar.

19. Her yıl pek çok erkek tıbben gereksiz sünnet operasyonlarında hayatlarını kaybederler. Bu ölümler milyar dolarlık sünnet endüstrisi tarafından saklanır.

*20. Henüz bilimsel olarak kanıtlanmamasına rağmen, penis ile vajinanın mukozal dokusu arasında gerçekleşen elektrik transferi orgazmın oluşumuna yardım eder. Sünnet ile erkekteki mukozal tabakanın kaybedilmesi, bunu engeller.

Gary L. Harryman,
14 Şubat 1999
glharryman@aol.com

Translated by B. Bilgic

Sünnet – Kararınızı Bilerek Verin

Posted in Uncategorized on Şubat 3, 2013 by pipimedokunma

http://www.damara-cocuk.com/health/32-sunnet-kararinizi-bilerek-verin
Sünnet – Kararınızı Bilerek Verin
Melania Gil de Sagredo – Pazartesi 19. Aralık, 2011
Big_circumcision

Hamile olduğumuzu fark ettiğimizde bebeğimizin cinsiyetini öğrenmemeye karar verdik. Sürpriz olsun istedik. Yine de oğlan olacağına dair içimde güçlü bir his vardı. Müslüman bir ülkede yaşadığımızdan bebeğimiz oğlan olursa sünnet edip etmeyeceğimiz konusu doğal olarak gündeme geldi. Bu konudaki duygularım karışıktı. Sünnet hakkında hiçbir şey bilmiyordum. İlk aklıma gelen müslüman bir ülkede yaşadığımıza göre çocuğumun aidiyet hissi için sünnetin gerekli olduğuydu. Oğlumun sünnet olmadığı için arkadaşları arasında kendisini dışlanmış hissetmesini istemezdim.Sünnetin muhtemelen doğru bir karar olduğuna kendimi inandırdım. Bir süre sonra tıp prosedürünü araştırmaya başladım. Bu noktada düşüncelerimi paylaştığım arkadaşım Feride kararımı vermeden önce biraz daha okumamı tavsiye etti. Böylesine bir karar vermek durumunda kalmamak için bebeğimizin kız olmasını dilemeye başlamıştım. Ertesi gün Feride, Kindred dergisinde sünnet hakkında yayımlanmış bir makalenin linkini yolladı. Makalede, bebeklerin doğdukları andan itibaren acı hissedebildiklerinden sünnetin bebekler için travmatik bir deneyim olduğu sonucuna varılıyordu. Okuduklarımın kararımı vermek için gereken bakış açısını bana kazandırdığını hissettim. Makaleyi eşim Alp’e okurken daha sonuna bile gelmeden sözümü kesip, anlayabilecek yaşa geldiğinde kendisi vermesi için bu kararı oğlumuza bırakmamızı önerdi. Rahatlamıştım. Kararımızı vermiştik.

Annenizin karnında büyüdüğünüzü hayal edin. Minicikken kocaman oluyorsunuz. Yer dar da olsa sıcacık ve emniyetli. Beslenme kaygısı yok, hareket ve seslerle tatlı tatlı uyarılıyorsunuz. Şahane bir yerdesiniz. Derken doğacağınız gün gelip çatıyor. Yolunuzu bulmak için annenizle beraber çok yoğun çabalamanız gerekiyor. Sıkışık ama geçilmeyecek gibi değil. Aniden dışardasınız ve etraf kocaman. Hatta sonsuz. Kendinizi korunmasız hissediyorsunuz. Sesler duyuyorsunuz. Işıkla ilk karşılaşmanız ve annenizi tanıyorsunuz. İçiniz rahatlıyor, demek ki anneniz dışardan böyleymiş. Hmm fena da değilmiş… bu iki şey de ne… hmmm deneyelim… ağzınızı açıyorsunuz ve emiyor … emiyorsunuz… güzelmiş, hiç de fena değil…aah, şimdi dinlenebilir, uyuyabilir, ve büyümeye devam edebilirsiniz… Emniyettesiniz.

Üç gün sonra bir takım insanlar gelip sizi annenizden alıyorlar. Aşırı aydınlık bir odaya getiriyorlar. ‘Annem nerde? Neler oluyor? Neden beni bağlıyorlar? Acıyor. Annem nerde! Bu aletler ne?’ Ağlıyorsunuz. ‘Annem neden gelmiyor, beni kurtarmıyor?’ Ağlıyorsunuz, çığlıklar atıyorsunuz, ağlamaya devam ediyorsunuz ama kimse yardımınıza gelmiyor. Bir süre sonra, umudunuzu kaybedip susuyorsunuz. Hayatta kalmanızın tek yolu devreleri kapamak çünkü kaçamazsınız, savaşamazsınız, ve sizi koruyacak kimse yok.

Travma şöyle tarifi edilir:

“ Travma, yoğun bir olayın çocuğu hiç ummadığı bir anda yıldırım gibi çarpıp sersemletmesiyle oluşur. Çocuk bununla başa çıkamaz, değişir, bedeni, zihni ve ruhuyla bağlantısı bozulur. Çocuğun başa çıkma mekanizmaları gelişmiş olsa bile bunlar yetersiz kalmıştır ve çocuk kendini tamamen çaresiz hisseder.” “ Travma olayın kendisinde değildir, daha ziyade olayın sinir sistemindeki etkisinde var olmaya devam eder. “ “ Kaçma ya da dövüşme tepkimizin var olan tehlike karşısında işe yaramayacağını algıladığımızda ya da tehlike kaynağı bu tepkimizi bertaraf ettiğinde ya taş kesiliriz ya da elimiz ayağımız boşalır. Biyolojik olarak buna programlanmışızdır. Bebekler ve çocuklar kendilerini koruma kapasitelerinin sınırlı oluşundan ötürü, travma yaşamaya daha yatkındırlar. Anne karnındaki bebekler, yeni doğanlar ve küçük çocuklar gelişmemiş sinir, kas ve algılama sistemlerinden ötürü stres ve travmadan en çok etkilenen kesimdir.” (Trauma-Proofing your kids- Peter A. Levine ve Maggie Kline, sayfa 7-11)

Sünnet etrafında dönen tartışmalarda yenidoğanların acı duymadıkları ya da duydukları acının anlık olduğu düşüncesi vardır. Yatağa bağlama kemerlerinin de acıyı azalttığı söylenir (Bebeğinizin İlk Yılında Sizi Neler Bekler- Eisenberg, Murkoff ve Hathaway, sayfa 19) . Bebeğinizin bu tecrübeyi hatırlamayacağı tesellisiyle de karşılaşabilirsiniz. Ancak sünnet konusundaki bu düşünceler bana bilinçsiz, kalpsiz ve düpedüz yanlış geliyor.

Alıntı yaptığım travma tanımını okuduktan sonra sünnetin bebekler için çok stresli bir olay olduğunu farkettim. Böylesine ciddi stres seviyeleri içeren deneyimlerden özellikle çocuğun gelişiminin ilk 2 yılında kaçınmak gerekir. İlk 2 yıl içinde deneyimlenen ağır stres, beyin kimyasının ayrışmasına, haddinden fazla uyarılarak toksik madde salgılanmasına neden olur ki bu da limbik beyinde hücre ölümü ve hayatın ilerleyen zamanlarında psikolojik rahatsızlıklara olan eğilimin artmasına yol açar (Gentle Birth, Gentle Mothering- Dr. Sarah Buckley, sayfa 233).

Dahası sünnet tecrübesi, anne ve bebek arasındaki bağın kurulmasını sekteye uğratabilir. Özellikle ilk 3 ay içinde anneden ayrılmak bebek açısından anneyle arasındaki bağda bir kopukluk yaratır. Güven ve bağ ihtiyacının en önemli olduğu bu dönemde anneden fiziksel acıyla mühürlenen bir şekilde ayrılmak bebek için yıkıcı olabilir. Sünnet sonrasında sık rastlanan sorunlardan biri de emzirme ilişkisinde kendini gösterir. Ameliyat sonrası stres, can acısı ve yorgunluktan muzdarip olan bebeklerle sağlıklı bir emzirme ilişkisi kurmak başlı başına bir zorluk haline gelebilir.

Bir de gerçeklere göz atalım:

Sünnet, penis bezleri üzerindeki koruyucu derinin ameliyatla alınmasıdır. Bu işlemde bebek ameliyat masasına bağlanır, sünnet derisi kıskaçla yayılarak açılır ve ameliyat bıçağıyla kesilip atılır. Yakın zamana kadar sünnet yapılırken anestezi kullanılmazdı (hala bazı ülkelerde bu şekilde yapılıyor). Ancak artık anestezi seçeneğimiz var. Yine de unutmamak gerekir ki sünnet için kullanılan anestezi acıyı ortadan kaldırmaz, sadece azaltır!

Sünnet derisi doğuştan gelen bir kusur değildir. Sünnet derisi bedenin normal, işlevsel ve duyarlı bir parçasıdır. Küçük çocuklarda sünnet derisi penisin (penis bezlerinin) başını örterek idrar, dışkı ve tahrişten korur; idrar deliğini örterek steril idrar yoluna yabancı maddelerin girmesini engeller. Sünnet derisi hayat boyunca bezleri nemli tutar ve zarar görmelerine mani olur. Üzerindeki sinir uçlarının erojen oluşu ve doğal kayıcı ve yağlayıcı işlevleriyle sünnet derisinin cinsellikten zevk almada önemli bir rolü vardır.

Sünneti haklı çıkarmak için öne sürülen tıbbi ve hijyenik sebepler günümüzde geçerliliğini ve güvenilirliğini yitirmiştir. Amerikan Pediyatri Akademisi kısa süre önce yürüttüğü araştırmada, sünnetin tıbben faydası olup olmadığını incelemek için son yılların verilerini gözden geçirdi. Bu araştırma sonucuna göre sünnetin yapmaya değecek bir faydası olmadığı sonucuna vardılar.

Sünnet uygulamasının geçmişte inandığımız ama günümüzde çürütülen nedenleri şunlardır:

Temizlik

Cinsel yolla bulaşan hastalık riskini azaltması

Penis kanseri riskini azaltması

Sünnet derisi enfeksiyonlarını engellemesi

Sidik torbası enfeksiyonunu engellemesi.

Sünnetin Sakıncaları

Her ameliyatta olduğu gibi muhtemel riskleri vardır. Enfeksiyon ve kanamaya yol açabildiği gibi bedene kalıcı zarar da verebilir. Hatta buluğ çağı ya da sonrasına kadar kendini belli etmeyen kalıcı psikolojik zararlara da neden olabilir.

Akılcı olarak düşündüğümde, bu kararı verirken tıbbi, duygusal ve psikolojik etkenlerin yanı sıra kültürel, dinsel ve etnik gelenekleri de hesaba katmak gerektiğini anlayabiliyorum. Yine de anne olarak duygularım, kız ya da erkek herhangi bir çocuğun sağlıklı genital dokusunun kaldırılma mecburiyetini etik bulmuyor. Erkeklerin de kızlar gibi bu travmatik ameliyattan muaf tutulma ve dokunulmama hakları vardır!

Oğlunuzu sünnet ettirmeyi seçecek olursanız çocuğunuzun tam olarak ne yapılacağını anlayabileceği ve bu konuda bilgilendirilmiş olarak kendi kararını verebileceği yaşa kadar beklemeyi düşünün. Bu bana en saygılı yol gibi görünüyor. Nihayetinde amacımız, çocuklarımızı korumak ve dinsel, etnik ve kültürel kökenlerimize rağmen ‘Kimseye Zarar Vermemek’ ilkesine bağlı kalmak olmalı.

Bütün anne babaların bu konuda biraz daha okuyarak bilgilenmelerini içtenlikle öneriyorum:

Circumcision: What every parent should know (Sünnet: Her anne babanın bilmesi gerekenler) – Anne Briggs

Sünnet ! Sünnetle İlgili Yalanlar ve Gerçekler – Nil Gün

Kaynaklar:

http://www.askdrsears.com/html/1/t012000.asp

http://www.askdrsears.com/html/10/t101500.asp

http://www.intactamerica.org/learnmore

Foreskin_Facts.pdf erişimi için tıklayın

Nil Gün, Sünnetle İlgili Yalanlar ve Gerçekler

Posted in Uncategorized on Şubat 3, 2013 by pipimedokunma

Sünnet-Sünnetle İlgili Yalanlar ve Gerçekler, insanı köklerinden sarsan bir kitap. Nihayetinde bir araştırma kitabıdır; farklı bir bakış açısı sunuyor, öyle ya da böyle bir antitez dillendiriyor, deyip geçemiyorsunuz bu kitabı. Böylesine bildik bir konunun bu denli kanıksanmış dehşetiyle yüzleşmek derinden etkiliyor çünkü okuyanı. Yazarı kimmiş deyip, profesör, doktor, cerrah, şu, bu olmadığını, hatta tıp konusunda herhangi bir uzmanlığı olmadığını görünce içten içe seviniyorsunuz. Neden sonra, fırtına durulduğunda, parmağa değil, işaret ettiğine bakmayı akıl edebiliyorsunuz.
Yaklaşık bir ay önce Radikal Kitap’ta çıkan bir ilanda dikkatimi çekmişti bu kitap. Kitabın tanıtım ilanının bütünü, alıntı bir yazıya ayrılmıştı. Yazı, bundan yetmiş yıl önce Türk Tıp Encümeni’nde verilen bir tebliğin özeti mahiyetindeydi. Profesör Cemil Topuzlu tarafından 1935 yılında verilen tebliğ ‘Sünnet Lüzumlu mudur?’ başlığını taşıyordu ve sonuç itibariyle sünnetin lüzumluluğu bir yana, basbayağı zararlı olduğu ve yasaklanması gerektiği konusunu tartışmaya açıyordu.

Cinselliği bastırma girişimi
Ardından, geçen haftalarda büyük bir gazetemizde, ‘Sünnet Yararlı mı, Zararlı mı?’ başlığıyla tam sayfa yayımlanan bir röportajla karşılaştım. Haber, baştan sona, sünnetin yararlı olduğunu anlatan bir başka profesörün görüşlerine yer veriyordu. Bir gazetecinin aklında böyle bir soru oluşuyorsa, bu sorunun her iki cephesini de açığa çıkaracak tarafsız bir bakış açısı arıyor insan. Sünnet kitabını tam da o gün aldım.
Sünnet konusu kitapta üç temel bölümde ele alınmış. Tarihçesinin incelendiği bölümde, Müslümanlıktan hatta Musevilikten çok önce mevcut olan bir uygulama olduğu anlatılıyor; en az altı bin yıllık bir geçmişi var sünnetin. Nasıl ve neden ortaya çıktığına dair pek çok teori var; ancak ortaya atılan bütün bu varsayımların ortak noktası, cinselliğin bastırılması girişimi olduğu yolunda. Bunun tıbbi açıklaması da, operasyonun, cinsel duyarlılığı yüzde elli ila seksen oranında azalttığı gerçeği.

Psikolojik etkileri
Kitabın en can alıcı bölümü, tıbbın sünnete bakış açısının ele alındığı kısım. Sünnet derisinin işlevleri hakkında ayrıntılı bilgi verilen bu bölümde, çok çarpıcı bir noktaya dikkat çekiliyor: cerrahi bir müdahale olarak sünnetin tıp etiğine tamamen aykırı bir prosedür olduğu iddiası. Dahası, tıp fakültesinden mezun olan doktorların (sadece bizdeki değil, ABD’deki doktorların da) sünnet derisinin işlevleri konusunda bilgilendirilmediği, tıpkı sizin benim gibi onların da sünnet derisini gereksiz bir deri parçası sandıkları ortaya atılıyor. Sünnetin sağlık açısından yararlarıyla ilgili bütün iddiaların araştırma sonuçları verilerek teker teker çürütülmesi bir başka sarsıcı yanı kitabın.
Sünnetin bebeklerde ve çocuklarda yarattığı ciddi psikolojik travmaların ele alındığı bölümse, daha ayrıntılı ele alınabilirdi. Aslında, sünneti hiç sorgulamamış olan birinin bile kolay kolay karşı duramayacağı psikolojik etkilerine ve toplumsal cinsiyetin öğretilişiyle yakından ilişkisine gerekenden daha az değinilmiş kitapta. Bir başka eksiklik de, bütün araştırma sonuçlarının yabancı kaynaklı olması. Yazar, kitabın önsözünde bu konuya değinmiş; araştırma sırasında Türkiye’de sünneti sorgulayan ciddi bir çalışmayla karşılaşmadığını, kaynaklarını ancak yurtdışında bulabildiğini belirtmiş.
Her şeyin ötesinde, bana kalırsa asıl üzerinde durulması gereken, sünnetin, on sekiz yaşından önce yapılmaması konusu. Sadece ahlâki değil, biyolojik bir temele de oturtulmuş bu görüş: Sünnet derisinin üç ila on yedi yaş arasında oluşumunu tamamladığı, dolayısıyla çocuğa seçme şansını bırakmanın ve seçimini kendi iradesiyle yapabileceği yaşa gelene dek beklemenin temel bir gereklilik olduğu ortaya konuyor.
Sünnet için sorgulanması, tartışılması gereken bir konuyu ele alan önemli bir çalışma diyebiliriz.

İslâm Dışı Bir Uygulama: Çocuk Sünneti

Posted in Uncategorized on Şubat 3, 2013 by pipimedokunma

İslâm Dışı Bir Uygulama: Çocuk Sünneti…
çocuk sünneti
Bilindiği gibi, hadis öğretisine bağlı bütün mezheplerde çocukların sünnet edilmesi olayı vardır, Kur’an öğretisine göre yasak olan bu ve benzeri işlemler, rivayetler dini mensupları tarafından özellikle sünnet ameliyesini fıtrattan saymak suretiyle farz kabul etmişlerdir. Hal bu ki, Kur’an’ı esas alarak olaya baktığımızda bu tür işlemlerin İslâm dininde kabul görmesi mümkün değildir.
Uydurma rivayetlerle de, Müslümanların sünnet olması gerektiğini rivayet ettiler. Rivayetlerine delil olarak da peygambere isnat ettikleri hadiste, İbrahim peygamberin seksen yaşında keserle sünnet olduğu rivayeti ile Müslüman olan bir kimsenin derhal sünnet olması gerektiği rivayetidir. İbrahim peygamber için söyledikleri alay etmekten başka bir şey değildir. Sünnet olayının yaygın bir şekilde uygulandığı toplumlarda dahi, bir kimseye baban seksen yaşında balta veya keserle sünnet oldu deseler bunu hoş karşılamaz alay olarak kabul eder. Böyle bir iddiayı İbrahim peygambere yakıştırdılar. Bununla da yetinmediler, kızlarında sünnet olması gerektiği yolunda iddia ve rivayetlerde bulundular.
Ehl-i Sünnetçe, Kelime-i Şahadette olduğu gibi, Müslüman ile kâfiri birbirinden ayıran alamet olarak kabul edilen sünnet ameliyesi, bazı Sünni önderlerce vacip ve hatta farz denecek kadar mühim bir emir kabul edilmiştir. Şafiiler. “Buluğ yaşına ermezden önce çocuğu sünnet etmek velisine vaciptir.”derler. Bir kısım önderleri de, sünnet olmadıkça, mühtedinin Müslümanlığının noksan olacağına, sünnetsizin namazının caiz olmayacağına, kestiğinin yenilemeyeceğine, Kâbe’yi tavaf edemeyeceğine hükmetmiştir. Hadiste bu hususta “İslâm’a girince küfür tüyünü at, sonra sünnet ol” diye emreder iddiasındadırlar. Hülâsa bazı âlim kabul ettikleri kimselere göre: “Hayatına mâl olacak dahi olsa..” yaşlı kişinin bile sünnet olması gerektiği hükmünü verecek kadar bu meseleye ehemmiyet verilmiştir. “Muhtar olan zamanda doğumun yedinci günüdür.” derler.
Bu konuda Kur’an’dan mealen:
— “Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bundan başka her şeyi dilediğine bağışlar. Allah’a ortak koşan da uzak bir sapıklığa düşmüştür.” (4/116)
— “O (Allah’a ortak koşa)nlar, O’nu bırakıp birtakım dişilerden başkasına çağırmıyorlar ve onlar, inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar.” 84/117)
— “O şeytan)ki Allah ona lânet etti ve o da, “Elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım.”dedi.” (4/118)
— “Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim: hayvanların kulaklarını yaracaklar; onlara emredeceğim: Allah’ın yaratışını değiştirecekler!” Kim Allah’ın yerine şeytanı dost tutarsa, muhakkak ki açık bir ziyana uğramıştır.” (4/119)
— “Şeytan) onlara söz verir, ümit verir, fakat şeytanın onlara va’di, aldatmadan başka bir şey değildir.” (4/120)
— “İşte onların varacağı yer cehennemdir. Asla cehennemden kaçmak (imkânı) bulamazlar.” (4/121)
Görüldüğü gibi, bu konuda şeytanın kendisine, Allah’ın yarattıklarından pay alma tanımlaması; metodu, Allah’ın yarattığını değiştirme yolunda vereceği emirlerdir. Kim şeytanın bu emrini yerine getirirse şeytana pay olmuş olur. İsterse yaptığı değişiklik hayvanların kulaklarını yarma şeklinde olsun fark etmez. Allah, yaratılışı değiştirme olayı çerçevesinde hayvanların kulaklarının yarılmasına müsaade etmiyor. Nasıl olurda sünnet veya başka bir şekilde insanlar üzerinde değişiklik yapılmasına müsaade etmiş olsun. Yaratılışı değiştirme olayı, hiçbir ihtiyaç, hastalık gibi zaruretler olmadan, yaratılış üzerine yapılacak değişiklikleri kapsar. Zira bir koyun kesilip yenile bilir bu yaratılışı değiştirme manasında değildir. Veya bir kimsenin çürümüş dişi çekile bilir; çürümüş böbreği alına bilir, bütün bunlar zaruret veya tedavi amaçlı ameliyelerdir. Saç sakal veya tırnağı kısaltıp kesmekte öyledir, yaratılışı değiştirme manasında değillerdir. Zira tırnağı kesmekle, parmağı kesmek arasında belli bir fark vardır, biri ihtiyaç içerikli ve geçici, diğeri sakatlayıcı ve kalıcıdır. Bu zamanda sağlıklı genler üzerinde meydana getirilen veya getirilmesine çalışılan değişiklikler yaratılışı değiştirme olayı kapsamına giren işlemlerdir. Ayrıca, nasıl ki bir kimse tipi değişsin diye hayvanların kulaklarını yararsa veya sağlıklı dişini çeker veya törpülerse, vücudunun her hangi bir yerinden sağlıklı bir organı daha güzel olur diye keser veya vücudunun her hangi bir yerinden bu bağlamda bir parça et veya deri keserse, kısırlaştırma veya hadım yaparsa, deriyi tahrip ederek dövme yaparsa, küpe için kulak delerek kulağın yapısını değiştirmek v.s. gibi ameliyelerde bulunursa, bütün bu tür şeyler yaratılışa müdahale etmek suretiyle, Allah’ın yarattığını değiştirmedir.. Bütün bunlar, Allah’a ortak koşmayla eş anlamlıdır. Bunları yapan şeytana pay olduğu gibi, asla cehennemden ebediyen kurtuluş imkânı bulamaz. Sünnet olmak yaratılışa müdahale etmenin onu değiştirmenin tipik bir örneğidir. Zira küçük, büyük, kadın, erkek, sağlıklı bir kimseden bu şekilde parça et koparmanın başka bir izahı yoktur.
Bu itibarla sünnet konusunda uydurmuş oldukları rivayetlerin aslı yoktur.
Rum Suresi 30. Ayet : ” Öyle ise sen yüzünü içtenlikle dine çevir; Allah’ın insanları hangi fıtrat /doğa üzerine yaratmışsa -Allah’ın yaratmasında hiç bir değişme yoktur- işte dosdoğru din bu dur insanların çoğu bilmez”
Gerçek şu ki;
Erkek ve Kız çocuklarının sünnet edilmesine ilişkin dini vecibe Kur’an’da yoktur. Sünnet’in tarihsel sürecini anlatmak istemiyorum. Herkes şunu iyi bilmelidir ki Kitabımız olan Kur’an’da erkek yâda kız çocuklarının sünnet edilmesi diye bir emir hüküm yoktur. Hatta ayette görüldüğü bu uygulamanın olmayacağından bahsedilir.
Fıtrat; Fatır olan Allah’ın insanların ve varlıkların yerleştirdiği programdır. Bu durumda varlıklarda doğuş/yaratma ile gelen özellikler, yetenekler, organlar, bu organların faaliyetleri de fıtrattır. Yani göz, kulak gibi organlar nasıl fıtrat ise cinsel organ ve bu organın ucundaki koruyucu deride fıtrattır.
Dolayısıyla; Erkek ve Kız çocukları sünnet etmek dini bir emir olmayıp aksine Allah’ın yaradılış fıtratını değiştirmeye teşebbüs etmekten dolayı GÜNAH’dır.
Rabbimiz İnsanı en mükemmel şekilde yaratmış ve tasarlamıştır. İnsanın işe yaramayan zararlı ve eksik bir organı yoktur. Sünnet ise fazla yaratılma işinin olduğunu düşünerek düzeltme işidir. Yüce Allah’ımız Kur’an’da yarattığını değiştirme teşebbüsünü Şeytani bir işlem olarak nitelemektedir. Nereden geldiği muamma olan Bir âdetin, bir örfün İslami bir emir bir hüküm olduğunu söylemek İslâm’dan, Kur’an’dan bihaber yaşamak demektir. İslam yaşadığınız örf ve adetlerin hükümlerini değil Kur’an’ın hükümlerini ihtiva eder. Kur’an’ı en iyi şekilde uygulayan Allah’ın elçisi olduğuna göre Allah’ın elçisininse Kur’an emrine aykırı bir şey söylemeyeceği açıkça ortadadır. Olayı peygambere dayandırıp onun ağzından yalan sözler söylettirmek Elçiye yapılan en büyük hakarettir. Kur’an’da açık ve net bir şekilde görülmektedir ki; Sünnet İslâm dini ile uzaktan yakından alakalı değildir. Nereden kaynaklandığı kesin olarak bilinmeyen bir geleneğin İslâm Dini içine konulmaya çalışılması İSLAM’A AYKIRIDIR..

Şahsen hepimiz çocukken özgür irademiz dışında sünnet olduk. Ancak bu uygulamanın dinen söz konusu olmadığının farkında isek çocuklarımızı sünnet ettirmeyelim.
***
SORU: Sünnet olmak boşuna mıdır?
CEVAP: “Sünnet denen cerrahi operasyonun Kuran’da yeri yok. Bu eski bir Ortadoğu örfüdür.” -‘Cevap Veriyorum’ kitabından- (Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı)
ONAYLAYAN: “Evet, sünnetle ilgili bir Kuran’da ayeti yoktur. Sünnet Yahudi dininin bir emridir. Ancak sünnet Müslümanlar nezdinde çok önemli olarak kabul edilmiştir. Müslümanlar sünneti Hz. İbrahim’e dayalı bir adet olarak kabul etmişlerdir. Ancak bugünden sonra sünnet konusu İslam toplumu için tartışma konusu yapılmamalıdır. Çünkü sünnet olmayan bir Müslüman Türk çocuğu psikolojik depresyona girer.” (Prof. Dr. Mehmet Aydın, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı)
ONAYLAYANA CEVAP: “Çocukların korkudan girdiği depresyon ne olacak? Ailelerin sünnet düğünü yapacağız diye aldıkları kredileri ve taksitleri öderken girdikleri depresyon ne olacak? Bilim adamlarının yaptığı araştırma da, sünnet olan insanların hastalıklara yakalanma riskinin diğerlerine nazaran %30 fazla olduğunu, eşini tatmin edememe gibi hastalıkların da %70 olduğunu tespit etmişler, maalesef bu millet acayip kandırılmış, halen de kandırılıyor. ‘2 cm. kabukla sünnetin veya dinin ne alakası var?..’ sorusu ise, kimsenin aklına gelmemiş nedense.. Mü’min Suresi 64. ayet; “Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü çadır kılan ve sizi biçimlendiren -ve o sizi ne güzel biçimlendirdi- ve sizi temiz şeylerle besleyen Allah’tır. İşte Rabbiniz Allah budur. Âlemlerin Rabbi Allah ne kutludur.” Rabbimiz İnsanı en mükemmel şekilde yaratmış ve tasarlamıştır. İnsanın işe yaramayan zararlı ve eksik bir organı yoktur. Sünnet ise fazla yaratılma işinin olduğunu düşünerek düzeltme işidir. Yüce Allah’ımız Kuran’da yarattığını değiştirme teşebbüsünü Şeytani bir işlem olarak nitelemektedir.” (Mahmut Celal Özmen, Araştırmacı, yazar)
***
Sünneti Savunan Doktorların Söylediği Yalanlar…
Tıp fakültelerinden, üstderinin işlevleri hakkında hiçbir bilgi almadan mezun olan; kendilerine sünnet derisinin gereksiz bir deri parçası olduğu öğretilen (aslında ihsas ettirilen desek daha doğru olur çünkü hocalarımız bu konuda o denli sessizdir ki, sünnet derisi hakkında ne gerekliliğine ne gereksizliğine dair bir eğitim verirler); sünnetsiz penisi de, âdeta soyu kurutulmuş, hastalık yapıcı bir mikroorganizmayı inceler gibi ancak anatomi kitaplarında görebilen doktorlarımız (sadece bizimkiler değil, Amerikan tıp fakültelerinden mezun olan doktorlar da) ya cehaletten ya da art niyetten, sünnetle ilgili sağlık yalanlarını “uzman görüşü” olarak halka aktarmaktadırlar.. Çoğu anne baba da, dinsel gerekçeler kendilerini ilgilendirmiyor olsa bile, “Doktorlar sünnetin sağlıklı olduğunu söylüyor, öyleyse iyi bir şey olmalı” diye düşünmektedir.
İşte sünnetle ilgili en sık söylenen birkaç sağlık yalanı:
—Sünnetli erkek daha temizdir.
—Bulaşıcı hastalıklar sünnet olmayan erkeklerde daha sıktır.
—Penis kanseri sadece sünnet olmayan erkeklerde gözlenir.
—Kadınlarda rahim kanseri riskini azaltır.
—Çocuğunuzda fimosis var. Hemen sünnet edilmeli.
—Çocuğunuzun olası idrar yolları enfeksiyonu yaşamasını engeller.
—Sünnetli erkek çocuklarda idrar yolu iltihaplanması daha az gözlenir.
—Sadece ufak bir deri parçası, bebek acı hissetmiyor çünkü sinir sistemi henüz gelişmiş değil.
—Sünnetli erkekler daha iyi seks yapar çünkü sünnetsiz erkeklerden daha fazla uyarılırlar.
… Oysa bu gerekçelerin hiçbirisi bilimsel bir temele dayanmamaktadır… Şimdi bu yalanları tek tek ele alalım:
A) Temizlik
… Amerikalı Doktor Thomas J. Ritter’e göre, tırnaklarını kesmesini, dişlerini fırçalamasını ve tuvalet temizliği yapmasını bilen bir erkek çocuğun, basitçe üstderisini geri çekip yıkayamayacağını söylemek, o çocuğa hakarettir. (Dr. Ritter’in notu: Bu makale yazıldığı sırada üstderi için özel bir temizliğin gerekli olduğu sanılıyordu. Bugün bunun da gereksiz hatta yanlış olduğu anlaşılmıştır. Zira üstderinin salgıladığı sıvılar bölgeyi temiz tutacak anti bakteriyelleri ve anti viralleri içermektedir. Bu tıpkı gözkapağının içinde salgılanan sıvıların gözü temiz tutması gibidir. Gözü nasıl yıkamıyorsak, penis başının da özel olarak yıkanması gerekmez.)
“Eğer” diyor Dr. Ritter “Temizlik argümanını erkek sünneti için bir neden olarak kabul edersek, o zaman yıkamanın çok daha zor olduğu kadın organlarını da kesmemiz gerekir. Ama bugün ABD’de hiç kimse genital temizliği sağlamak için kadın organını kesmeyi önermiyor.”
Doğal penis hiçbir bakım gerektirmez. … Sağlam bir penisi temiz tutmak için gerekli tek şey, genel vücut temizliği sırasında suyla iyi bir şekilde temasını sağlamaktır. Bir çocuğun üstderisi altındaki beyaz peynirimsi salgı, Smegma diye adlandırılır. Smegma belki de doğadaki en yanlış anlaşılan, en kötü değerlendirilen maddedir. Smegma kirli değildir, temizdir, faydalıdır ve gereklidir. Anti bakteriyel ve anti viral özellikleri penisi temiz, sağlıklı tutar. Bütün memeliler Smegma üretir. … Smegmanın Lâtince “deterjan” anlamına gelmesi ilginç değil mi?
Araştırmalar, sünnet derisinin iç kısmında sabun kullanmamanın en iyi yol olduğunu göstermiştir. Bir bebeğin üstderisini zorla çekip yıkamaya çalışmak, onu doğal olarak enfeksiyona karşı koruyan bakteri florasını yok edebilir. Ergenlikten sonra, erkekler penis başlarını ve üstderilerini ılık suyla nazik bir şekilde yıkayabilirler.
B) Hastalıklar
… Günümüzde hâlâ sünnetin gerekçesi olarak gösterilen altı temel hastalık vardır:
1. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
2. Kanser
3. Fimosis (üstderiyi penis başının gerisine itme zorluğu) ve parafimosis (üstderiyi penis başının ilerisine itme zorluğu)
4. Penis başının iltihaplanması (balanitis)
5. İdrar yolları enfeksiyonu (üriner enfeksiyon)
6. AİDS
1) Cinsel Hastalıkların Önlenmesi
… 1855’ten 1997’ye dek bu başlık altında yayımlanan bütün yazıları inceleyen Dr. Van Howe şu sonuca varır:
“Bugüne kadar cinsel yolla bulaşan hastalıklar üzerinde sünnetin yararlı etkisini gösteren bir araştırma olmamıştır. Tam aksine veriler, sünnetli bir erkeğin cinsel hastalıklara yakalanma açısından daha büyük risk altında olduğunu göstermektedir. Günümüzde, yeni doğan sünnetinin rutin hâle geldiği ABD’de, cinsel hastalıkların oranı düşeceğine yükselmiştir. Gelişmiş ülkeler içinde ABD, en yüksek cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HİV enfeksiyonu ve sünnet oranına sahiptir.”
2) Penis ve Rahim Kanseri
… Özetle, bu teori smegmanın kanserojen olduğu, Yahudilerin sekizinci günde sünnet oldukları için en düşük penis ve rahim kanseri oranına sahip olduğu varsayımına dayanıyor. İkinci sırada Müslümanlar ve son sırada da sünnetli olmayanlar geliyor. …
Smegmanın kansere yol açtığı iddiasının gerçeğe dayanmadığı, 1975’ten beri Amerikan Pediatri Akademisi tarafından ve 1996’dan beri Amerikan Kanser Derneği tarafından kabul edilmektedir. “Tam aksine, sünnet, engel olduğu iddia edilen hastalıktan çok daha tehlikelidir” diyor
Dr. Denniston:
“Olası bir penis kanseri vak’asını engellemek için, 100.000 çocuğun sağlıklı dokusunu yok etmeyi teklif etmek, ahlâk ve mantık dışıdır. Mukayese edilecek olursa, göğüs kanseri riski yaklaşık 100 kat daha büyüktür, ancak kimse bu başa çıkılamaz hastalık için bütün kadınların göğüslerini kesmemiz gerektiğini söylemiyor.”
ABD’de her yıl 44.000 kadın göğüs kanserinden ölüyor. Ama çoğu 70 yaşın üzerinde sadece 200 erkek kötü hijyenden kaynaklanan nedenlerle penis kanserinden ölüyor. … Sünnetten kaynaklanan ölümlerin penis kanserinden kaynaklananlardan daha fazla olduğu biliniyor. Ayrıca penis kanseri, oldukça nadir rastlanan bir kanser tipidir ve genellikle yaşlı erkeklerde olur. Penis kanseri, hem sünnetli hem de sünnetsiz erkeklerde olabilir. Seattle’da Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi’nin araştırması, penis kanseri vak’alarının %37’sinin sünnetli erkeklerde olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Sünnetli erkeklerin eşlerinin rahim kanseri olasılığının daha düşük olduğu iddiası ise artık üzerinde tartışmaya bile değmeyecek, çoktan çürütülmüş bir iddiadır.
Şubat 1996’da, Amerikan Kanser Derneği’nin temsilcileri, Amerikan Pediatri Akademisi’ne gönderdikleri yazıda şunları belirtiyordu:
“Amerikan Kanser Derneği, rutin sünneti, bu tür genital kanserlerin önlenmesi için geçerli ya da etkili bir yöntem olarak düşünmemektedir. Rahim boynu (serviks) kanseri olan kadınların eşlerinde sünnetle ilgili yapılan araştırmalar metodolojik olarak hatalı, zamanı geçmiş ve tıp kurumu tarafından yıllardır dikkate alınmayan araştırmalardır.”
Amerikan Kanser Derneği Haziran 1996’da, penis kanseri ile ilgili beş bölümlü bir tavsiye kararı açıklamıştır: “Sünnet, penis kanserini önleme ya da azaltmada yararlı görülmemiştir.”
Kanser korkusu, erkek sünnetini desteklemek için kullanılamaz.
3) Fimosis ve Parafimosis
… Genelde üstderi doğumdan sonra birkaç sene geri çekilmez; bunun için zorlanmamalıdı r. Geri çekilebilir hâle geldiği zaman, erkek çocuklar onu her gün yıkamaları konusunda eğitilmelidir. …
Doktorların sünneti tavsiye ettikleri parafimosis durumları nadiren de olsa vardır. Bu, üstderinin zamanından önce geri çekilerek penis başının arkasındaki olukta (sulcus) sıkışmasından kaynaklanır. Ama bu bir hastalık değildir. Sorun, pediatrik uygulamalardan, ana babaların doktorlarca yanlış bilgilendirilmelerinden kaynaklanır. Ana babaya üstderiyi geri çekmeleri söylenir ama tekrar yerine götürmeleri söylenmez. Bu durum tedavi edilebilir bir durumdur. … Sünnet derisi ile ilgili sorunlar, sorun ortaya çıktığı zaman tedavi edilmeli; çocuk sağlamken değil. … Şunu bilin yeter, Çinliler fimosisi sünnetle tedavi etmiyor.
4) Penis Başının İltihaplanması (Balanitis)
… Penis başı iltihaplanması, maya, mantar, bakteri ya da virüsten de kaynaklanabilir… Bazı tıp doktorları, glansın (penis başı) birkaç kez iltihaplanması durumunda sünneti tavsiye etmektedirler. Oysa sünnetin, penisin sağlıklı hijyenik bakımdan daha etkili olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Bazı doktorlar ise glansın kuru tutulması gerektiğini söylemektedirler. Bu öneri, insan anatomisinin bilinmemesinden kaynaklanır; çünkü normalde sünnet derisinin altında olan bu bölge doğal olarak nemlidir. …
Balanitis hem sünnetli hem de sağlam erkeklerde olabilir. Dr. Van Howe, sünnetli erkeklerde, sünnet olmamış erkeklere göre daha fazla balanitise rastlamıştır. Diş etlerimiz iltihaplandığında hemen dişimizi çektirmiyoruz değil mi?
5) İdrar Yolları Enfeksiyonu (Üriner Enfeksiyon)
Sünnetsiz erkek çocukların yüzde 96 ilâ 99’unun hayatlarının ilk yılında idrar yolları enfeksiyonu geçirmediğini biliyor musunuz? … Peki, bebeklerin ilk yılında yapılan sünnetlerde komplikasyonları n yüzde 38 civarında olduğunu öğrendiğinizde ne hissedersiniz? Sünnette enfeksiyon kapma oranı, idrar yolları enfeksiyonu olasılığından daha yüksek. Keşke komplikasyonlar sadece enfeksiyonla sınırlı olsa. Hatalı sünnetlerin sayısı çok daha fazla.. Çocuğunuz sünnet edildiği sırada, o, enfeksiyonu olmayan sağlıklı bir bebek. İleride enfeksiyon kapma olasılığına karşı ameliyat önermek ne kadar etik? Ne kadar iyi niyetli? Bütün enfeksiyonlar ameliyatla mı tedavi ediliyor? …
Siz, hem de anestezi olmadan, ileride enfeksiyon olma olasılığını ortadan kaldırmak için bu ameliyatın kendinize yapılmasına izin verir miydiniz? İleride dişleriniz çürüyebilir diye önceden sağlıklı dişlerinizi çektirmeye ne dersiniz? …
Son olarak sağlam (sünnetsiz) bir çocuğun aslında idrar yolları iltihabı sorununu yaşama olasılığının, sakatlanmış (sünnetli) bir çocuğa göre daha düşük olduğu biliniyor. Üstderi, glansı idrardan ve dışkıdan korur. Eğer üstderi sünnet ile kesilirse, idrar yolları, enfeksiyona daha açık hâle gelir. Sünnetli erkekleri bu sorunu yaşama olasılıkları en az sünnetsizler kadardır. Sünnet, iddia edildiği gibi idrar yolları enfeksiyonunu önlemiyor. Hiç sünnetin yapılmadığı Hıristiyan Avrupa’sında (Avrupalı Musevîler arasında da sünnet yaptıranlarda büyük bir düşüş var) idrar yolları enfeksiyonu oranının çok daha düşük olduğu biliniyor.
6) AİDS
… Sünnet ile AİDS’in önlenmesi teorisi 1980’lerin sonunda Afrika’da HİV virüsünün yayılması ile sünnetsiz penis arasında bir ilişki olduğu teorisiyle ortaya çıktı. … Bu teorinin yaratıcıları, AİDS’in dağılım haritası ile sünnet arasında bir bağlantı bulmaya çalıştılar. … Sadece Afrika’da sünnetsiz erkeklerde görülen AİDS, sünnetlilerden fazla.. Bu da buradaki fazlalığın başka nedenlere bağlı olduğunu açıkça gösteriyor.
Ayrıca sünnet derisinin bağışıklık sistemi ile ilgili fonksiyonu da var demiştik. Smegma denilen ve bu deriden salgılanan peynirimsi maddenin içinde lizozin adlı bir enzim bulunuyor. Anne sütünde de bulunan lizozin işte bu “işe yaramaz deri” tarafından salgılanıyor ve bakterilerin hücre duvarlarına saldırıp onları yok ediyor. Bu salgının AİDS’e neden olan HİV virüsünü öldürdüğü biliniyor. … Saygın tıp dergisi Jama’da yer alan araştırmada, AİDS’in bulaşma oranının sünnetli erkeklerde daha yüksek olduğu yazıyor. …
Sünnet yapılmayan uluslarda her yüz bin kişide HİV oranı aşağıdaki gibidir: İtalya 8,9 İsviçre 6,5 Danimarka 4,4 Fransa 3,5 Hollanda 2,7 Almanya 2,2 Avusturya 2,2 İsveç 2,0 Norveç 1,6 Finlandiya 0,9 Polonya 0,2 Macaristan 0,2 ABD’de ise bu oran 16’dır..
… Bu rakamları yorumlayan Fleiss, şöyle yazmıştır:
“Sünnetin AİDS’i önlediği efsanesi yalnızca yanlış değil, aynı zamanda tehlikelidir de. Bu, sünnetli Amerikalılara, AİDS’e bağışık olduklarını düşündürüp, onları tedbirsiz sekse yönlendirebilir. Bu yalnızca daha fazla AİDS’e yol açacaktır.”
… Sünnet, tanımı gereği cerrahî bir müdahale değildir. Cerrahî müdahaleler şöyle tanımlanmıştır: Yaraların iyileştirilmesi, hastalıklı organ ve dokuların ıslah edilmesi, rekonstrüktif cerrahi, fizyolojik cerrahi. Rutin sünnet bu kategorilere girmez. Dolayısıyla rutin çocuk sünneti geçerli bir cerrahî müdahale değildir. Doktorların yetki belgeleri onlara, cerrahî müdahalede bulunmadıkları sürece insanları kesme ve hastalarına zarar verme iznini vermez.
Ana babanın doktora ne yapması gerektiğini söylediği böylesi garip bir uygulama tıbbın başka hiçbir alanında yoktur.
***
“Üstderim Nerede?”
Dr. Paul Fleiss, “Üstderim Nerede?” adlı kitabında şöyle diyor:
“Ebeveynler, çocuğunun üstderisini kesmek isteyenlere karşı dikkatli olmalı. İnsan üstderisi birçok ticarî faaliyet için çok talep edilen bir organ. Sünnet derisi pazarlaması milyonlarca dolarlık bir Pazar..”
1980’li yıllardan beri özel hastaneler kesilmiş sünnet derilerini biyo-araştırma lâboratuarlarına ve ilâç şirketlerine satıyor. … Penis üstderisi bir çeşit nefes alabilen bandaj üretiminde kullanılıyor. … Biyo-tıp şirketleri sünnet derisini ensülin üretmek için kullanıyor. Ayrıca Dermagraft-TC gibi ürünler bebek sünnet derilerinin hücreleri çoğaltılarak yapılıyor ve bu ürün yanık bölgelerde geçici yapay deri olarak kullanılıyor. Kozmetik firmaları, testlerinde hayvanlara acı çektirmediklerinin reklâmını yapıyorlar ama ürünlerinde insan sünnet derisi kullanıyorlar.
… Evet, insan sünnet derisinin sanat (!) eserleri yapımında kullanıldığını, ayrıca erotik/pornografik birçok sünnet sitesi, dergileri ve fetişist/pornografik sünnet videoları olduğunu biliyor musunuz? Başucu lâmbası halis sünnet derisinden yapılmış. Beyaz, zenci, Asyalı, Hintli ve Kızılderili üstderileri kullanılarak yapılan ilginç desenli bu gece lâmbasının çiftinin satış fiyatı sadece 2500 dolar (!). … Has üstderiden yapılmış bir yeleğin fiyatı 5200 dolar. …
Bunları yazmamın nedeni; ABD’de sünnetten çıkarı olanların bizim sandığımız gibi sadece belirli bir kesimle sınırlı olmadığına, sünnet derisinin bir meta olarak yarattığı pazarın büyüklüğüne dikkat çekmek. Sünnet derisinden beslenen ciddî bir kesim var ve bu kesim çocuğumuzun derisinden kolay kolay vazgeçmeyecek, onu alabilmek için her türlü yolu denemeye, her yalanı söylemeye, satın aldığı her saygın unvanı kullanmaya devam edecektir.
Ayrıca ABD’de doktorların sünnet başına ortalama iki yüz dolar aldıklarını da hatırlatmakta yarar var. Ülkemizde (özel hastanelerde) bu rakam, 1000 TL civarında.
ABD’de sünnetten en çok faydalanan kurum tıp endüstrisidir. Doktorlar tahminen iki yüz milyon doların üzerinde parayı her yıl gerçekleştirilen bir buçuk milyona yakın sünnet operasyonundan alırlar; hastaneler de beş yüz milyon doların üzerinde parayı doğumdan hemen sonra gerçekleştirilen sünnet nedeniyle (anne ve çocuk için) uzayan hastane yatış sürelerinden elde ederler. Ayrıca sünnet derisi biyoteknik ve kozmetik firmaları tarafından talep edilen milyarlarca dolarlık bir pazar oluşturur. Amerikan hastaneleri sünnet derisini bu şirketlere satar.
Ülkemizde de sünnet endüstrisi çok büyüktür. Sünnet düğünlerinin (!) giysi, salon kirası, hediye, çiçek, yiyecek, içecek, davetiye ve benzeri masrafları vardır. Doktorlar, sünnetçiler, din görevlileri de bu endüstriden paylarını alırlar.
Kaynak: http://www.bilgiagi.net/islam-disi-bir-uygulama-cocuk-sunneti/50183/

sünnet insan hakları ihlalidir / الختان هو انتهاك لحقوق الإنسان / circumcision is a violation of human rights / la circoncision est une violation des droits de l’homme ; devlet pipimi koru !

Posted in Uncategorized on Haziran 7, 2012 by pipimedokunma

“Söz konusu sünnet olduğunda, öyle sanıyorum ki amaçlanan cinsel ilişkiyi azaltmak, cinsel organı zayıflatmak, ve bu şekilde erkeğin mutedil olmasını sağlamaktır. Bazı insanlar sanır ki, sünnet erkeğin yapısındaki bir bozukluğu gidermek içindir, ama buna herkes kolaylıkla cevap verebilir: Nasıl olur da doğadaki canlılar dışarıdan düzeltmeyi gerektirecek kadar “eksik yaratılmış” olabilirler, hele bu özellikle üstderi gibi işlevi açık seçik belli olan bir yapı ise? Gerçek şu ki, bu emir, eksik yaratılışlı bir yapıyı düzeltmek için değil, insanın ahlaki yetersizliklerini tamamlamak içindir. Bu organda açılan yara tam da istendiği gibidir; ne gerekli işlevlere zarar verir, ne de çoğalma yeteneğine. Sünnet basitçe aşırı isteği dengeler, çünkü sünnetin cinsel heyecanı azalttığına dair şüphe yoktur. Organ daha başlangıçtan kan kaybederek ve koruyucu tabakasını yitirerek güçsüz hale gelir……” (49. Bölüm, s.609) Şaşırmışlara Rehber, İbn Meymun

http://www.cirp.org/library/legal/smith/

THE CIRCUMCISION REFERENCE LIBRARY

Male Circumcision and the Rights of the Child


Jacqueline Smith*

“Indoctrination can harm the child, most notably
by effectively closing off the alternatives
for the adult the child will become. An individual
can choose only among the options of which she
is both aware and can consider seriously.
If parents limit the child’s exposure to religious
and moral views identical to their own, the child
will see only one option and choose it:
she will likely hold the same beliefs
when she becomes an adult.”1

Introduction

In this article, I will address the issue of male circumcision relating to the rights of the child. In most countries the issue is hardly discussed or even ignored. In the Netherlands, only rarely male circumcision is the subject of debate. The Netherlands Government worries more about the safety and hygiene of the circumcisions taking place, resulting, inter alia, in subsidising education for circumcisers.2 This is in sharp contrast to the intensive debate on genital mutilation of girls, which took place in 1992 and 1993.3 This discussion formed the direct reason for a study carried out by the Netherlands Institute of Human Rights (SIM).4 In the latter study, the only explicit mentioning of male circumcision concerned the fact that genital mutilation of girls frequently goes further than mere circumcision, a small incision or the removal of the prepuce of the clitoris. The only form of female genital mutilation which is anatomically comparable with the circumcision of boys is that form of circumcision in which the clitoral prepuce is cut away. This form, however, occurs very rarely.5

The choice to make a dissociation between the two practices was at that time a pragmatic, political decision, related to the vehemently discussion in the Netherlands,6 and because the fight against female genital mutilation would be more difficult if male circumcision were also to be challenged.7 The main conclusion of the study was that female genital mutilation is a harmful traditional practice in the sense of Article 24(3) of the UN Convention on the Rights of the Child and that the States Parties accordingly should take all effective and appropriate measures to abolish this practice.8

In discussing the results of the research with Peter Baehr, he asked me whether the conclusions drawn in the report would also apply to male circumcision. Although the issue of male circumcision was not dealt with in the research on female genital mutilation, it was frequently mentioned in the literature and other material studied at that time.9 I take this opportunity to address the issue of male circumcision, using mainly the material collected for the study on female genital mutilation. Studying additional literature on male circumcision, I learned that this custom has been as much the subject of extreme controversy as is the case with female genital mutilation and that the debate on routine neonatal male circumcision is intensifying, particularly, but not only in the USA.10

After a description of male circumcision in section 1, section 2 will give some examples of what authors on female genital mutilation have said about male circumcision. Sections 3 and 4 will deal with the human rights and legal aspects of male circumcision. Finally, some concluding observations will be made.

1. A Description of Male Circumcision

History and Prevalence
Male circumcision is probably one of the oldest of all surgical procedures.11 Male circumcision preceded female genital mutilation, both operations existed long before Judaism and Islam were introduced.12 In the absence of any historic, medically confirmed documentation, the origins of the practices have provided much room for speculation but have revealed very few facts. Although the origin of the practice is not entirely clear, it almost certainly began as a religious rite.13 In all societies where female genital mutilation is practised, male circumcision is also performed.14 But throughout history the male operation has existed in many more societies than operations on females.15 Currently, approximately one-fifth of the world’s male population is circumcised, particularly on religious grounds. In Western society, mostly in the Anglo-Saxon countries like Australia, Canada, the United Kingdom and especially the USA, circumcision is usually performed for non-religious, “medical” reasons. There is, however, enormous variation between the circumcision rate in the UK (5-6 percent) and that in the USA (60 percent). In Britain neonatal circumcision declined from an incidence of around 30 percent in the 1940’s to a very low level at present. Still, it remains a common operation, with over 30.000 procedures annually.16 To compare, it is estimated that there are between 85 and 115 million girls and women throughout the world whose genitals have been mutilated.17

One can distinguish several types of male circumcision of which the simple or routine infant circumcision, which is the removal of the foreskin or prepuce, is most commonly practised.18 In most cases, no anaesthesia is used. In general, the operation is perceived by the medical staff as a relatively minor procedure, with no or hardly any risks for the child.19 Regarding the risks of male circumcision, some authors have reported a complication rate as low as 0.06 percent, while at the other extreme rates of up to 55 percent have been quoted. This reflects the differing and varying diagnostic criteria employed. A realistic figure seems to be 2-10 percent.20 Although haemorrhage (bleeding) and sepsis (infection) are the main causes of morbidity, the variety of complications is enormous. The literature abounds with reports of morbidity and even mortality as a result of circumcision. Other complications mentioned in the literature are, inter alia, psychological and possible sexual complications.21

Religious Reasons for Male Circumcision
In the Jewish community circumcision (brit milah) is a religious ritual and is usually performed on the child’s eight day22 of life by a Mohel. The rite of circumcision is one of the most ancient practices of Judaism. The commandment to circumcise male children was given to Abraham in the Torah (Genesis 17:7-14).23 Circumcision is (in general) a common denominator among movements: Reform, Conservative, Re-constructio-nist, Orthodox, all circumcise their male children and require male converts to undergo some form of circumcision.24 Anaesthetic is not used.

In the United States, the Jewish community has begun to question the practice, using arguments based on the religion. For instance, according to Jewish law, it is forbidden to hurt living things. Even the necessary causing of pain is considered cruel in Judaism. Also the fact that circumcision involves the surgical alteration of a perfectly natural God’s given part of the body, which stems from Jewish thought plays a role. The opinions range from supporting the view that a carefully considered decision against circumcision can be reconciled within Jewish tradition to the statement that “the ritual of circumcision is one of the mistakes Judaism carries within it and should be considered not differently from the way they are considered by society in general, no matter how centrally important they seem to Jewish culture”.25 Bringing a Jewish boy into the covenant symbolically in a ceremony officiated by a rabbi is an alternative proposed by some authors.26

Religious circumcision is also practised by Muslims: the procedure is performed between the ages of four and 13 years. Curiously, however, the Koran contains no specific ordinance on this subject.27 However, according to the Sunnah (sayings and practices of the Prophet) “circumcision is a sunnah for men and excision an honour for women”.28 In the literature, also medical reasons are mentioned (removal of the prepuce under which impurities may gather and allow germs to spread and cause infection),29 and historic, pragmatic reasons.30 Also within the Islamic doctrine, arguments against circumcision can be found, either based on the Koran itself,31 or on the Sunnah. However, these arguments are, to my knowledge, only used against female genital mutilation.

Within Christianity, male circumcision has no religious significance.32 Other religions and cultures practice male circumcision especially as a requirement for “manhood” within certain puberty rites.33

Non-Religious Reasons for Circumcision
Male circumcision evolved from a religious ritual or puberty rite into routine surgery for health reasons in the Anglo-Saxon countries. During the existence of the non-religious circumcision different reasons have been adopted ranging from prevention from masturbation, which, it was believed, caused blindness and/or insanity (mid 19th Century), to most recently HIV prevention. Initially, it was also advocated as a cure to prevent alcoholism, asthma, hernia and, for instance, headaches. Since the turn of the century, other reasons have been given to perpetuate the practice: hygiene,34 avoidance of sexually transmitted diseases, prevention of penile cancer and of cervical cancer, protection against urinary tract infections in infancy, and decreasing the risk of AIDS. Until today, male circumcision remains in the medical literature a very controversial issue. Many advantages for circumcision have been claimed, but as one is disproved and discarded, others are found.

The medical debate centres around the controversy whether male circumcision can be regarded as harmless. With regard to whether or not routine neonatal circumcision has health benefits, the medical literature contains contradictions35 and also the professional groups find it difficult to reach a conclusion.36 A good example is the American Academy of Pediatrics (AAP) which issued several statements on routine neonatal circumcision, contradicting one another.37 Also, mainly in the United Kingdom, controversy exists on whether too many circumcisions are being performed to manage minor foreskin (phimosis) problems in childhood, which could be managed conservatively.38

Especially in the United States, where neonatal circumcision in 90 percent of the cases is performed as a routine medical procedure, numerous activist groups have emerged in the past decade, in response to the demand by parents for more accurate information in order to have the possibility of an informed choice on circumcision.40 The similarity with the grassroots level organisations in Africa, which are in the forefront in the fight against female genital mutilation, is striking.41 Most of the organisations are of the opinion that, whilst the consequences of the circumcision of boys and the circumcision of girls differ, the violence involved is the same.42

2. Authors on Female Genital Mutilation about Male Circumcision

“As the clitoris is regarded as the masculine element in the [girl] child, it is believed that the foreskin on the penis which is regarded as the female element in a male should be removed.”43 From a biological and health view the operations on girls are not the counterpart of male circumcision.44 However, although perhaps the extent and also the complications of the operation are different, the fact remains that healthy tissue is removed from a healthy person without his or her consent.

In addition, there are many parallels between female genital mutilation and male circumcision, especially with regard to the background (religious requirement or tribal tradition) and the reasons and justifications given to perform the operation. According to Lightfoot-Klein:

“[c]hildhood genital mutilations are anachronistic blood rituals inflicted on the helpless bodies of non-consenting children of both sexes. The reasons given for female circumcision in Africa and for routine male circumcision in the U.S. are essentially the same. Both falsely touch the positive health benefits of the procedures. Both promise cleanliness and the absence of “bad” genital odours, as well as greater attractiveness and acceptability of the sex organs. The affected individuals in both cultures have come to view these procedures as something that was done for them and not to them.”45

Toubia wrote: “The unnecessary removal of a functioning body organ in the name of tradition, custom, or any other non-disease related cause should never be acceptable to the health profession. All childhood circumcisions are violations of human rights, and a breach of the fundamental code of medical ethics.”46 Also Hosken states that:

“It is self-evident that any deliberate physical mutilation especially of the female genital organs is a violation of this person’s integrity and her human right to health as much as the mutilation of male genital organs is. The excision of the penis which is equivalent of excision of the clitoris is instantly recognized as a severe physical genital mutilation with permanent consequences and is a criminal offense. The same is true of what is done to female children resulting in permanent health and psychological trauma. Both are human rights violations.”47

3. Human Rights and Legal Aspects of Male Circumcision

From the literature, it becomes apparent that there are two opposite sides in the debate on routine male circumcision. One side advocates the practice, primarily on a preventative health basis or on religious grounds (see supra). The other side opposes the practice, primarily on human rights and preservation of bodily integrity grounds. In the remaining of this article, I will elaborate on the arguments presented by the latter group.48

Human Rights
A number of rights are raised in the legal discussion concerning the phenomenon male circumcision: the rights of the child in general, the right to health, wherein legal-ethical arguments with regard to the actions of the medical profession play a role, the right to physical integrity, the right of parents to bring up their children according to their own traditions and culture and, as the continuation of that, the right to cultural self-determination.

The Rights of the Child in General
Taking as a basis the Universal Declaration of Human Rights and the Declaration on the Rights of the Child, male circumcision can be conceived as being a breach of the universally accepted human rights and rights of the child.49 The Universal Declaration of Human Rights,50 which is nowadays generally accepted as customary international law, prohibits in Article 5 acts of torture and inhuman treatment. Article 12 provides for a right to privacy and Article 3 reads: “Everyone has the right to life, liberty and security of person.”

The Convention on the Rights of the Child, in Article 19(1) provides that the States party to the Convention

“shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child against every form of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child.”

Article 37 provides that the States shall ensure that a child is not subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. For present purposes, Article 24(3) of the Convention is the most important. This paragraph reads:

“States Parties shall take all effective and appropriate measures with a view to abolishing traditional practices prejudicial to the health of children.”

This part of Article 24 was extensively discussed during several meetings of the Working Group.51 During these discussions, it was proposed that the subject of female genital mutilation be included explicitly in the article, in order to clarify the content of the article and to indicate that it concerned practices “of a serious nature.”52 However, also restraint with regard to subjects which imply differences in cultural values was advocated.53 Finally, agreement was reached on the condition that the term “traditional practices” would encompass all those practices that are included in the 1986 report of the Working Group on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children.54 A last attempt from the Netherlands to refer explicitly to female genital mutilation within this article failed.55

Veerman considers the Convention on the Rights of the Child to be innovative, for, among other things, “[I]t will be the first binding instrument that specifically states that “traditional practices” such as female circumcision (…) are harmful.”56 It is, according to Veerman, generally known that the “traditional practices” named in Article 24(3) refer in the first place to female genital mutilation, and that these vague terms are used in order to avoid problems.57 The question is whether the article is also applicable to male circumcision. If one considers the latter procedure not “an infringement upon the health or rights of boys and young men as it implies no permanent damage to health,”58 then Article 24(3) is not relevant. However, given the fact that male circumcision is painful and can have harmful implications, one could also argue that this custom also falls under the definition, especially because of the vague terms used.

Regional human rights instruments,59 to which in this context reference can be made, are the African Charter on Human Rights and Peoples’ Rights,60 and the Charter on the Rights and Welfare of the African Child.61 The latter Charter refers in Article 1(3) specifically to “[A]ny custom, tradition, cultural or religious practice that is inconsistent with the rights, duties and obligations contained in the present Charter shall to the extent to such inconsistency be null and void.” Article 14 deals with physical, mental and spiritual health. There is no mention in this article of traditional practices; however Article 21(1) is dedicated wholly to traditional practices. The paragraph reads:

“States Parties to the present Charter shall take all appropriate measures to abolish customs and practices harmful to the welfare, normal growth and development of the child and in particular: a) those customs and practices prejudicial to the health or life of the child, and b) those customs and practices discriminatory to the child on the grounds of sex or other status.”

The Right to Life
Male circumcision is also conceived by some authors as a threat of the right to life. The operation can lead to medical complications, which occasionally result in death.62

The Prohibition of Discrimination
One could also argue that male circumcision constitutes a violation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.63 Article 5(b) contains an explicit reference to personal security, stating that:

“In compliance with the fundamental obligations laid down in Article 2 of this Convention, States Parties undertake to prohibit and to eliminate racial discrimination in all its forms and to guarantee the right to everyone, without distinction as to race, colour, or national or ethnic origin, to equality before the law, notably in the enjoyment of the following rights: (…) (b) The right to security of person and protection by the State against violence or bodily harm, whether inflicted by government officials or by any individual group or institution (…).”64

As circumcision is perceived as inflicting bodily harm, this article could be applicable.

The Prohibition of Torture
Male circumcision can be conceived as a form of cruel, inhuman or degrading treatment, in view of the way in which it often takes place and in view of the pain which accompanies it. In the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment65 it is stated that: “The States party to this Convention undertake to take all effective legislative, administrative, judicial or other measures for the prevention of and eventual punishment for torture.” The States also may not deport or return a person to his native country if there are grounds to believe that that person shall run the risk of torture. In addition, Article 16(1) expressly provides that each State party undertakes: “to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to torture as defined in Article 1, when such acts are committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in official capacity (…)”

The Right to Health
A number of the documents on international human rights, including the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the Convention on the Rights of the Child, contain provisions which lay down the right to health. If one adheres to the opinion that male circumcision is medically unnecessary, and that consequently the procedure carries an unnecessary danger of complications, certainly where this takes place under unhygienic conditions, it can be argued that the procedure forms a threat to the health of the child. Because of the procedure, without any necessity the natural anatomy and physiology of the child is changed, and this can lead to life-threatening health problems.66

From a legal perspective, parents carry the primary responsibility for the health of their child, and must take decisions in these matters on the basis of the fact that the child is not yet capable of doing so because of his “diminished capacity.”67 Parental consent is required for all forms of medical treatment. However, there is also the parental right to refuse medical treatment, on religious grounds, for example. Just as in the case of male circumcision, the parents are, in refusing medical treatment of the child on religious grounds, convinced that their decision is in the interest of the child. In this latter case, it is argued that the decision to adhere to a religion and to accept the consequences thereof suggests a degree of intellectual adulthood. Children are not in a position to take this decision, so parents take this decision for them. When the health consequences of refusing medical treatment are, for instance, threatening the life of a child, in practice it can happen that parents are divested of their parental authority during the period of the medical procedure.68 One of the arguments for this action is that the child has no choice in a matter which concerns his health, welfare and physical existence. The child has no say in the matter. This argumentation is also employed by various authors in respect of male circumcision and female genital mutilation.69 According to them, the decision to undergo the operation can better be postponed until the individual is able to make its own choice, that is, when it has reached adulthood. The situation changes when an adult, after having been informed of the consequences, decides to follow tradition and undergo the operation.70 It is also advocated that parents should be fully informed about the functions of the foreskin,71 the pain, complications and possible disadvantages of the procedure, in order to be able to make a more carefully considered decision on whether or not to circumcise their child.72 When the necessary information is given, it is ultimately the responsibility of parents to knowingly put their children at risk.

The Right to Physical Integrity
The right to physical integrity has two components: protection against violation of and offenses against the body by others, thus from outside, and the right to determine over one’s own body, the right to self-determination. The right to physical integrity is one of the fundamental civil rights. It is a right to “freedom.” The government should therefore refrain from interference. However, the government also has a relevant duty of care, namely the stimulation of a climate in which civil rights can achieve a substantive form.

In activist literature in particular, male circumcision is seen as a violation of the right of self-determination of the child over its own body.

The Right of Parents to Bring Up their Children According to their Own Traditions and Culture
Parents have the right to bring up their children according to their own traditions and culture. Parents have the desire to give their children the best possible upbringing, an upbringing in “the best interests” of their child, independent of governmental interference. These interests can be in bringing the child up according to their own culture and traditions, or can be influenced by economic, social and cultural advantages, as well as by strong social and cultural pressures.73 One problem with genital mutilation is that the parents do not carry out the practice in order to hurt or abuse their child. Consequently, the parents do not see it as a form of child abuse. The procedure is carried out because it is judged to be in the “best interests of the child,” socially or physically. The rights of the child can conflict with the right of parents to bring up their children according to their own traditions and culture. Most cultures are in agreement that it is not good to endanger the health or welfare of people who cannot make their own decisions. It is generally accepted that a harmful and disfiguring practice may not be carried out upon someone who has no capacity to consent. Children do not judge independently or expertly, there is no question of “permission.”74 There is no question of free will. This last argument can be a reinforcement in respect of the contention that the operation can better be postponed until the individual is able to make his or her own choice, that is, when he or she has reached adulthood.

The Right to Cultural Self-Determination Versus Universally Accepted Human Rights
It would be going too far within the framework of this article to make an indepth examination of the possible controversy between the right to cultural self-determination and universally-accepted human rights. However, it is important to make a number of remarks about this subject, since this can clarify the dilemma facing some cultures.

The practice of male circumcision and female genital mutilation is part of an intricate and complex cultural system. The elimination of the practice could mean the disturbance of the cultural balance, and the attempts of outsiders to alter or eliminate the practice are often seen as an irresponsible interference in a people’s culture and as moral imperialism. The question is, however, whether a community has the right to maintain a tradition, simply because it is a tradition.

When is the “tradition” a violation of human rights which justifies the pressures of others to end it? When is a practice sufficiently harmful or dangerous to warrant being called a violation of human rights? Does male circumcision fall within this description? All these questions are concerned with the controversy between cultural self-determination and human rights. One of the most important aspects in determining whether a cultural practice can be deemed to be a violation of human rights is the extent to which innocent people are wounded or killed as a result of that practice.75 At the same time, an important consideration is the extent to which the “victim” participates at his or her own free will.

The controversy can be brought back to that between tradition and children’s rights: the right to maintain a tradition versus the right to physical integrity and the right of children to be protected from unnecessary pain, complications to their health, permanent disfigurement of their bodies, and even death. What should prevail and how would this be determined, and by whom?

This last question raises the issue as to whether the concept of human rights is a Western concept, and whether there are universal human rights, which could be applied without cultural value judgment? Here one can, in general terms, again distinguish two trends. Firstly, that of cultural relativism, in which it is said that there are many different cultures in the world and that it is impossible to apply one and the same set of values to them.76 The other conception demonstrates that a universal standard is not only possible, but indeed necessary, basing this on the idea that the concept of human rights is not just a western ideology, but that human rights are “inalienable, entitled to all human beings, and cannot be denied by a state or government.”77 Countries cannot withhold these rights from their subjects or deprive them of these rights, and it is the duty of governments to implement and uphold these rights.

4. Legal Measures

The demand for a legal prohibition of all forms of male circumcision as well as of female genital mutilation is a very tricky point of discussion. This is because a number of opponents of legal measures are of the opinion that such measures would only force the custom to go “underground,” increasing the health risks. The problem with laws and regulations, particularly in the case of a deeply-rooted practice is that, without clear enforcement mechanisms and without the support of education, information and consciousness-raising, no clear effects can be expected from the law. Laws forbidding behaviour which is deeply rooted in a culture will neither receive extensive support nor bring about much change.78 If effective legislative action is to be achieved, the following prerequisites must be fulfilled. On one side there must be active, consistent support for the legislation, followed by governmental enforcement of the laws. On the other side, the laws must be concurrent with other activities, such as education and information.

In this context, it is interesting to note, that two countries in which non-religious routine neonatal male circumcision frequently takes place have adopted strict laws against female genital mutilation. Both laws explicitly, in almost the same wording, state that in order to determine whether an operation is necessary for the health of the person “no account shall be taken of the effect on the person on whom the operation is to be performed of any belief on the part of that or any other person that the operation is required as a matter of custom or ritual.”79

Conclusion

At what point should a practice be deemed dangerous enough to be a violation of human rights, in this case the rights of the child, worthy of freedom from external interference? How is this determined and by whom? Comparing male circumcision and female genital mutilation, in my opinion, the severity of the operation should not be an issue.80 Fact is that in all cases healthy tissue from a person without the consent of that person is removed. The focus must be placed on the children who are forced to suffer without consent. Male circumcision is, like female genital mutilation, a “harmful traditional practice” and as such in violation with the rights of the child. It is necessary to advocate full respect for these human rights for all children, boys and girls alike. By condemning one practice and not the other, another basic human right, namely the right to freedom from discrimination, is at stake. Regardless whether a child is a boy or a girl, neither should be subject to a harmful traditional practice.

The attitude of Western societies to oppose to female genital mutilation, but not to condemn male circumcision (perhaps because they are afraid that they will be considered as anti-semitic81), suggests a double standard of the acceptance82 and implies (racial) discrimination of circumcised boys (Jewish and Moslem) by not trying to protect them against useless pain as is the case with girls and non-circumcised boys.

As was stated in the study on female genital mutilation, moral condemnation is not the best solution to the problem. International and domestic legislation are not enough to stop all forms of harmful traditional practice. The problem with laws and regulations, particularly in the case of a deeply-rooted practice, is that, without clear enforcement mechanisms and without the support of education and information, no clear effects can be expected. Laws forbidding behaviour which is deeply rooted in a culture will neither receive extensive support nor bring about much change. Laws can, however, play a supportive role, alongside information and education. These measures must be combined with efforts to raise the level of awareness.

It is questionable whether, in the majority of cases of routine neonatal circumcision, the parents are fully informed as to the function of the foreskin, and the pain, possible complications and risks and consequences of the operation. It is the responsibility of doctors and health care professionals involved as well as religious leaders and practitioners to inform the parents.

In my view, the best way to do justice to the rights of the child is to do no harm, to let it enjoy life in every aspect and to protect it against influences not asked for. Regardless of whether a child is a boy or a girl, neither should be subject to a tradition which is harmful. When the child is of consenting age, fully informed about all possibilities which lay ahead of him or her, it can make up his or her own mind and choose the way he or she thinks is best.

* Researcher at the Netherlands Institute of Human Rights (SIM), Utrecht.

  1.            H. LaFollette, ” Freedom of Religion and Children,” Public Affairs Quarterly, No. 3, 1989, pp. 75-87 (84), as cited by Piet van der Ploeg, “Moet besnijdenis mogen?” [Should circumcision be allowed?], Comenius, Vol. 17, No. 3, 1997, pp. 117-129 (122).
  2.           See on the policy of the Dutch Government relating to male circumcision, for instance, Trudy Veerman, Aart Hendriks, Jacqueline Smith, “Recht doen aan gezondheid(sbelangen) van kinderen” [To do Justice to the Health (Interests) of Children], in: Recht en kritiek, Vol. 21, No. 2, 1995, pp. 136-165 (154-158).

  1.           The immediate cause for the discussion was the publication of a report by K. Bartels and I. Haaijer, ‘s Lands wijs, ‘s lands eer?: Vrouwenbesnijdenis en Somalische vrouwen in Nederland [When in Rome, do as the Romans do?; Circumcision of women and Somali women in the Netherlands], Centrum Gezondheidszorg Vluchtelingen, The Hague, 1992.

  1.           Jacqueline Smith, Visions and Discussions on Genital Mutilation of Girls: An International Survey, Defence for Children International, Section The Netherlands, Amsterdam, 1995. This study was carried out on behalf of Defence for Children International, Section The Netherlands, at the request of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs, Directorate General for International Cooperation.

  1.            Ibidem, p. 2 and p. 10. See also the Inter-African Committee on Traditional Practises Affecting the Health of Women and Children, Report on the Regional Conference on Traditional Practises Affecting the Health of Women and Children, 19-24 November 1990, Addis Ababa, Ethiopia; Berhane Ras-Work, Activities Concerning Traditional Practises Affecting the Health of Women and Children and Profile of Non-Governmental Organisations Involved in this Issue, WHO, Geneva, 1989.

  1.           See for an extensive description of this discussion, Smith, op.cit. (note 4), pp. 161-165.

  1.           See also the Report of the UN Seminar related to Traditional Practices affecting the Health of Women and Children, Ouagadougou, Burkina Faso, 29 April-3 May 1991, “As regards the strategy for combatting female circumcision, it was recommended that efforts should be made to separate, in people’s minds, male circumcision, which has a hygienic function, and female circumcision, which is a grave attack on the physical integrity of women.” (UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1991/48, p. 6, para. 27)

  1.           Adopted on 20 November 1989 by the General Assembly of the United Nations and entered into force on 2 September 1990, UN Resolution 44/25 (1989), UN Doc. A/44/736. 191 countries are at present (May 1998) party to this Convention.

  1.           Like, for instance, Hanny Lightfoot-Klein, Prisoners of Ritual: An Odyssey into Female Genital Circumcision in Africa, Harrington Park Press, New York, 1989; Fran P. Hosken, The Hosken Report; Genital and Sexual Mutilation of Females, 4th Rev. WIN News, Lexington, 1993; Nadia Toubia, “Women and health in Sudan,” in: Women of the Arab World, London, Zed Press, 1988, pp. 98-109; and Nadia Toubia, International Journal of Gynecology and Obstetrics, 46, 1994, pp. 127-135.

  1.           Especially because the American Academy of Family Physicians and the American Academy of Pediatrics are currently reviewing their position statement on circumcision. The fact that in the SIM study on female genital mutilation, it was stated that the two customs – female genital mutilation and male circumcision – are technically incomparable and of a different background and nature provoked several reactions, especially from activist groups from the USA, who are advocating the right to physical integrity and the right to individual self-determination of all children, including boys.

  1.           For an extensive description, see, inter alia, E. Wallerstein, Circumcision, an American Health Fallacy, Spinger Publishing Company, New York, 1980 and F. Bryk, Die Beschneidigung bei Man und Weib: Ihre Geschichte, Psychologie und Ethologie, Neubrandenburg, 1931.

  1.           Hosken, op.cit. (note 9), p. 71.

  1.           N. Williams and L. Kapila, “Complications of Circumcision“, British Journal of Surgery, Vol. 80, October 1993, pp. 1231-1236 (p. 1231).
  2.           For an extensive overview of the prevalence of genital mutilations, see, for instance, James DeMeo, “The Geography of Genital Mutilations“, paper presented at the First International Symposium on Circumcision, 1-3 March 1989, Anaheim, California, published in The Truth Seeker, July/August 1989, pp. 9-13.
  3.           Hosken, op.cit. (note 9), p. 71.

  1.           Among others, Williams and Kapila, loc.cit. (note 13) and Wallerstein, op.cit. (note 11).
  2.           World Health Organization, Information Kit, WHO, Geneva, July 1994. See also the numbers compiled by NOHARMM from various sources, which indicate that worldwide about 500 million males are circumcised.

  1.           For other forms mentioned in the literature, see, inter alia, Wallerstein, op.cit. (note 11); William E. Brigman, Circumcision as Child Abuse: The Legal and Constitutional Issues, Journal of Family Law, Vol. 23, No. 3, 1984, pp. 337-357; Abbie J. Chessler, “Justifying the Unjustifiable: Rite v. Wrong,” Buffalo Law Review, Vol. 45, 1997, pp. 555-613 (564-566).
  2.           Consequently, it is likely to be delegated to a junior surgeon. Kapila and Williams, loc.cit. (note 13), p. 1231, relate the complication rate directly to the operator’s inexperience.
  3.           A reliable account is given by ibidem, p. 1231.

  1.            Ibidem, p. 1234.

  1.           As reason for the requirement that the operation be done at the eighth day, it is given that before that day the baby is too tender and later the father might not be able to bring himself to do it. Some doctors have said that afterwards, the baby develops too much and circumcision would actually be a more serious matter. After the eighth day the nervous system becomes more developed (especially after puberty).

  1.           The text is, inter alia, available on http://www.landfield.com/faqs/judaism/faq/12-kids, containing frequently asked questions on Jewish Childrearing: Why are Jewish boys circumcised?

  1.           Judaism does not practice female circumcision.

  1.            Moshe Rothenberg, ” Ending Circumcision in the Jewish Community?,” paper presented at the Second International Symposium on Circumcision, 30 April-3 May 1991, San Francisco, California.
  2.           See, for instance, Lisa Braver Moss, “The Jewish Roots of Anti-Circumcision Arguments,” paper presented at the Second International Symposium on Circumcision, 30 April-3 May 1991, San Francisco, California; and Rothenberg, loc.cit. (note 25).
  3.           Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, “Islamic Law and the Issue of Male and Female Circumcision,” in Third World Legal Studies, 1994-1995, pp. 73-101 (77). Hosken states, however, that for Moslems the removal of the foreskin is an absolute religious requirement demanded by the Koran, Hosken, op.cit. (note 9), p. 33. In this context, curious enough no mention is made by the author of the Jewish tradition.

  1.           Abdel Rahman Al Nagger, Islam and Female Circumcision, translation of a communication presented at the Inter-African Committee Workshop on Traditional Practices, at the Nairobi Forum, 12 July 1985 (on file with the author), p. 7. Within the Islam, no obligation is mandatory unless it is supported by a provision or a verse in the Koran or a valid reliable saying of the Prophet, or an unanimous agreement of scholars. With regard to the latter, the Ijtihad (opinions and deductions of religious leaders) “which we may follow if they do not harm us or disagree if they do,” there is disagreement between scholars of four Moslem sects regarding circumcision of males (ibidem, p. 8). See also Aldeeb Abu-Sahlieh, loc.cit. (note 27), pp. 78-80.

  1.           Rahman Al Nagger, loc.cit. (note 28).

  1.            Ibidem, p. 4. Rahman Al Nagger mentions as a reason that Moslems are circumcised that their bodies may be recognized if they are killed in battle, so that prayers may be said for them and their bodies buried in Moslem cemeteries.

  1.           See, for instance, the references made by Aldeeb Abu-Sahlieh, loc.cit. (note 27), pp. 80-81 and Nawal El Saadawi, The Hidden Face of Eve; Women in the Arab World, Zed Press, London, 1980, p. 42.

  1.           See, for instance, Maurice Assad, Christianity and Circumcision (on file with the author), who refers to the New Testament, First letter to the Corinthians (7:17-20) dealing with male circumcision of the non-Jews who became Christians. There it is stated; “Let him not seek circumcision. For neither circumcision counts for anything nor uncircumcision, but keeping the commandments of God. Every one should remain in the state in which he was called.” See also Chessler, loc.cit. (note 18), p. 586.

  1.           For instance throughout tribal Africa, see DeMeo, loc.cit. (note 14); and Hosken, op.cit. (note 9), p. 33.

  1.           A recent study challenged this notion again, stating that not only do circumcised boys need more care than children with an intact penis during the first 3 years of life, they also are far more likely to develop (minor) penis problems, such as swellings and skin adhesions, than their intact counterparts. See R. S. Van Howe, “Variability in penile appearance and penile findings: a prospective study,” British Journal of Urology, Vol. 80, No. 5, November 1997, pp. 776-782.
  2.           For an overview of the debate on health benefits, see, amongst others, Marilyn Fayre Milos and Donna Macris, “Circumcision; A Medical or a Human Rights Issue?,” Journal of Nurse-Midwifery, Vol. 37, No. 2 (Supplement), March/April 1992, pp. 87S-96S. See also Dr. Benjamin Spock, writer of “Baby and Child Care,” who recommended in earlier editions of his book that boys should be circumcised. He changed his mind, stating that “We now know that it is not the only choice, nor is it agreed that it is the most sensible choice. My own preference, if I had the good fortune to have another son, would be to leave his little penis alone,” Circumcision – It’s Not Necessary, Redbook, April 1989.
  3.           See, for instance, the statement by J. Fred Leditschke, President of the Australasian Association of Paediatric Surgeons, A.A.P.S., which does not support the routine circumcision of male neonates, infants or children in Australia: “It is considered to be inappropriate and unnecessary as a routine to remove the prepuce, based on the current evidence available.” The Australian College of Paediatrics states that routine male circumcision should not be performed prior to 6 months of age. In addition, it considers that, “neonatal male circumcision has no medical indication. It is a traumatic procedure, performed without anaesthesia to remove a normal functional and protective prepuce.” The British Medical Association (BMA) Guidelines advise: “The BMA opposes unnecessarily invasive procedures being used where alternative, less invasive techniques, are equally efficient and available.”
  4.           Compare the 1975 statement that “There is no absolute medical indication for routine circumcision of the newborn” (AAP Ad Hoc Task Force Committee on Circumcision, American College of Obstetricians and Gynecologists concurred, Guidelines for perinatal care, Washington DC, 1983), p. 87 and the 1984 pamphlet stating that the foreskin shields the glans; with circumcision, this protection is lost (AAP pamphlet “Care of the Uncircumcised Penis,” AAP, Elk Grove Village, 1984). In 1986, the AAP revised its publication, excluding this paragraph. In 1989, a new position of the AAP was issued, stating that newborn circumcision has potential medical benefits and advantages as well as disadvantages and risks (Report of the Ad Hoc Task Force on Circumcision, AAP, Elk Grove Village, 1989, p. 3) Recently, the AAP has appointed a new ad hoc Task Force Committee on Circumcision to revise the AAP position.
  5.           A. Gordon and J. Collin, “Save the Normal Foreskin,” BMJ 1993, 306, pp. 1-2 and Williams and Kapila, loc.cit. (note 13), p. 1231. Already in 1949, Douglas Gairdner declared in 1949 that the foreskin is normal, healthy tissue, and its adherence to the glans serves the important function of protecting the glans from urine and faeces in infancy and early childhood. Subsequently, the British National Health Service discontinued payment for the surgery and the practice ceased. See D. Gairdner, “The Fate of the Foreskin,” British Medical Journal, Vol. 2, 1949, p. 1433, cited in Milos and Macris, loc.cit. (note 35), p. 88S.
  6.           Also in Canada, the debate over routine male circumcision is intensifying. See, for instance, the recent statement of Dr. Margaret Somerville, director of the McGill Centre for Medicine, Ethics and Law, that non-medical infant male circumcision is technically criminal assault, cited in: Sharon Kirkey, “Circumcising baby boys ‘criminal assault,'” Ottawa Citizen Online, 17 October 1997. The Canadian Pediatric Society issued recently a statement saying there is no valid medical reason to justify routine infant male circumcision and recommending that: “Circumcision of newborns should not be routinely performed.”
  7.           Mention can be made of: the National Organization of Circumcision Information Resource Centres (NOCIRC); Doctors Opposing Circumcision (D.O.C.); Brothers United for Future Foreskins (BUFF); National Organization of Restoring Men (NORM); National Organization to Halt the Abuse and Routine Mutilation of Males (NOHARMM); Nurses for the Rights of the Child (NRC); Parents of Intact Sons; Uncircumcising Information and Resources Center (UNCIRC)
  8.           See Smith, op.cit. (note 4), pp. 103-141.

  1.           See, for instance, the Declaration of the First International Symposium on Circumcision, which condemned all forms of circumcision on the grounds of the violation of physical integrity and the consequences for physical and mental health. For the text of the Declaration, see The Truth Seeker, Vol. 1, No. 3, 1989, p. 52. See also NOCIRC Newsletter, Vol. 8, No. 1, 1994.
  2.           Hosken, op.cit. (note 9), p. 31.

  1.            Ibidem, p. 32: “But what is done to girls has a different purpose and results: a healthy and most sensitive organ is removed. From a biological viewpoint the genital mutilations performed on females are the equivalent of the amputation of part or all of the penis – with very similar physical and sexual results and quite different from what is done to boys. With boys the foreskin is cut, though both operations may result in deadly infection.” “The equivalent of removing the tip of the clitoris (sunna circumcision) is the same as the removal of the glans of the penis – both are most sensitive and full of nerve endings,” ibidem, p. 47. Hosken in her fight against female genital mutilation even goes further in proposing to have the excision of the penis introduced as a means to sexual control of males, instead of female genital mutilation (ibidem, p. 47). On the differences between male circumcision and female genital mutilation, see also Assaad, op.cit. (note 32), p. 14, who states that there is a “principle difference between male circumcision and female circumcision. In male circumcision no parts of the male sex organs are being mutilated, only the foreskin – the outer cover of the male sex organs – is being removed, without touching the male sex organ itself.”

  1.           Lightfoot-Klein, op.cit. (note 9), p. 193. See also by the same author, “Erroneous Belief Systems Underlying Female Genital Mutilation in Sub-Saharan Africa and Male Neonatal Circumcision in the United States; A Brief Report Updated,” paper presented at the Third International Symposium on Circumcision, 22-25 May 1994, Maryland. See also Chessler, loc.cit. (note 18), pp. 573-586.
  2.           Toubia, loc.cit. (note 9), pp. 127-135.

  1.           Hosken, op.cit. (note 9), p. 18.

  1.           As a frame of reference the same categories are used as in the study on female genital mutilation. See Smith, op.cit. (note 4), pp. 20-24.

  1.           For views as to whether human rights are also children’s rights, see, inter alia: E. Verhellen, Convention on the Rights of the Child; Background, Motivation, Strategies, Main Themes, Garant, Leuven, 1994, pp. 35-56. More general see, for instance, Målfrid Grude Flekkøy, “Children as Holders of Rights and Obligations,” in: Donna Gomien (ed.), Broadening the Frontiers of Human Rights, Essays in Honour of Asbjørn Eide, Scandinavian Press, Oslo, 1993, pp. 97-120 and Philip Alston (ed.), The Best Interests of the Child; Reconciling Culture and Human Rights, UNICEF, Clarendon Press, Oxford, 1994.

  1.           Adopted and promulgated by the General Assembly of the United Nations on 10 December 1948.

  1.           See for an overview of the discussion, Smith, op.cit. (note 4), pp. 42-43.

  1.           Representative of the United States, UN Doc. E/CN.4/1987/25, para. 35.

  1.           UN Doc. E/CN.4/1987/25, para. 29.

  1.           UN Doc. E/CN.4/1986/42.

  1.           UN Doc. E/CN.4/1987/25, para. 38.

  1.           Philip E. Veerman, The Rights of the Child and the Changing Image of Childhood, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1992, pp. 184-185.

  1.            Ibidem, pp. 199-200.

  1.           Kirsten Lee, “Female Genital Mutilation – Medical aspects and the rights of children,” International Journal of Children’s Rights, Vol. 2, No. 1, 1994, pp. 35-44 (35). However, she also admits that “[c]ontrary to popular belief in various parts of the world, as for example in the United States, male circumcision has no health or sexual advantages either.” See also Geraldine van Bueren, The International Law on the Rights of the Child, Martinus Nijhoff, The Hague, 1995, p. 307.

  1.           Two other regional documents, which status is until now uncertain, could be of relevance. The Charter of the Rights of the Arab Child, promulgated by the Arab League of which the exact date of its acceptance by the Council of Ministers of the Arab League is not clear. See Veerman, op.cit. (note 56), pp. 260-263. Text of the Charter in idem, pp. 517-526. The Charter does not contain an explicit reference to harmful traditional practices. However, it is included in the fundamental rights that the States “confirm and guarantee the right of the child to have State protection from abuse and exploitation both physically and psychologically even if it were from members of his family.” In June 1992, the European Parliament discussed and approved the Draft European Charter on the Rights of the Child. See minutes of the Assembly of 8 July 1992, European Parliament, p. 13 and pp. 29-38. Article 19 of this Draft contains the right of every child to physical and moral integrity: “No child shall be subjected to torture, inhuman, cruel or degrading treatment by any public or private person.” Article 25 stipulates the right of every child to have his own culture, to practise his own religion or belief and to use his own language.”

  1.           Adopted by the 18th Meeting of the Heads of State and Government Leaders of the Organisation of African Unity on 27 June 1981 in Nairobi. The Charter entered into force on 21 October 1986.

  1.           This Charter was prepared within the Organisation of African Unity. The draft was approved by the 26th Meeting of the Heads of State and Government of the Member States of the OAU. It will become effective when the 15 Member States have ratified the Charter or have acceded to the Charter. A large number of articles are the same as the provisions in the UN Conven-tion on the Rights of the Child; however, the African Charter contains a number of provisions which are specifically directed toward the African continent.

  1.           Alison T. Slack, “Female Circumcision: A Critical Appraisal,” Human Rights Quarterly, No. 4, 1988, pp. 437-486 (451-452).

  1.           Adopted by the General Assembly of the United Nations on 21 December 1965 and entered into force on 4 January 1969, Resolution 2106 (XX) (1965).

  1.           Italics by the author. See also Hosken, op.cit. (note 9), p. 9: “Human rights are indivisible, they apply to every society and culture and continent. We cannot differentiate between black and white, rich and poor, male and female, or between North and South, the industrialized or developing countries, if the concept of human rights is to mean anything at all.”.”

  1.           Adopted by the General Assembly of the United Nations on 10 December 1984 and entered into force on 26 June 1987, Resolution 39/46 (1984).

  1.           See supra for the applicability of Article 24(3) of the Convention on the Rights of the Child.

  1.           Ibidem, p. 469.

  1.           Blood transfusions in the case of children whose parents are Jehovah’s witnesses.

  1.           With special reference to parental consent in the case of routine neonatal male circumcision, see, inter alia, Charles A. Bonner and Michael J. Kinane, “Circumcision; The Legal and Constitutional Issues,” paper presented at the Second Symposium on Circumcision, 30 April-3 May 1991, San Francisco; J.P. Warren, “Circumcision and the abuse of medical power’ (copy on file of author). See also Les Haberfield, “Responding to ‘Male Circumcision: Medical or Ritual?’,” Journal of Law and Medicine, Vol. 4, No. 4, May 1997, pp. 379-385. The author states that parents and doctors are not acting unreasonably while some medical justification can be shown for the procedure. With regard to female genital mutilation, see El Saadawi, op.cit. (note 31); Inter-African Committee, op.cit. (note 5); United Nations, Review of Further Developments In Fields Which the Subcommission has been concerned. Study on Traditional Practises Affecting the Health of Women and Children, Final Report by the Special Rapporteur, Mrs. Halima Embarek Warzazi, E/CN.4/Sub.2/1991/6, 5 July 1991.
  2.           For different views on “informed consent” and whether one can speak of freedom of will in the case of adult female circumcision, see, inter alia, Slack, loc.cit. (note 62), pp. 470-472; Asma El Dareer, Woman, why do you weep: Circumcision and its Consequences, Zed Press, London, 1982.

  1.           See, amongst others, Gairdner, loc.cit. (note 35), Gordon and Collin, loc.cit. (note 38) and Warren, loc.cit. (note 69).
  2.           “Parents should be fully informed of the possible benefits and the potential risks…”, Report of the Ad Hoc Task Force on Circumcision, AAP, Elk Grove Village, 1989, p. 3. See also Kapila and Williams, loc.cit. (note 13), p. 1235; and Les Haberfield, “Informed consent and infant male circumcision,” paper presented at the Australasian Law Teachers Association Conference in Sydney, Australia, 3 October 1997, stating that doctors may be at risk of litigation, where they perform a circumcision procedure without giving appropriate information (including the risks of the procedure) to parents to enable them to give an informed consent.
  3.           K. Boulware-Miller, “Female Circumcision: Challenges to the Practice as a Human Rights Violation,” Harvard Women’s Law Journal, Vol. 8, 1985, pp. 155-177 (166-167); Slack, loc.cit. (note 62), p. 467.

  1.           Or “consent”; see, concerning this, inter alia, Boulware-Miller, loc.cit. (note 73); Slack, loc.cit. (note 62); Lightfoot-Klein, op.cit. (note 9).

  1.           Extreme examples are: the burning of widows in India, burying live babies of the female sex in the Arabian lands, prior to the time of Mohammed.

  1.           See, inter alia, Jack Donnelly, “Cultural Relativism and Universal Human Rights,” Human Rights Quarterly, Vol. 6, 1984, pp. 400-419; Rhoda Howard, “Women’s Rights in English-Speaking Sub-Saharan Africa,” in: Claude E. Welch (ed.), Human Rights and Development in Africa, Albany, 1984, pp. 66-68; Alison Dundes Renteln, “The Unanswered Challenge of Relativism and the Consequences for Human Rights,” Human Rights Quarterly, Vol. 7, 1985, pp. 514-540; and idem, International Human Rights; Universalism Versus Relativism, Sage Publications, London, 1990, pp. 56-58.

  1.           Slack, loc. cit. (note 62), p. 474. See also the Vienna Declaration of 1993, inter alia, paragraph 1, UN Doc. A/Conf.157/23, 12 July 1993. See also Peter R. Baehr, “Human Rights: A Common Standard of Achievement?,” Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 9, No. 1, 1991, pp. 5-18; and Peter R. Baehr, “Universaliteit van Mensenrechten: Is het, kan het, moet het?” [Universality of Human Rights: are they, can they, do they have to?], in: N.J.H. Huls (ed.), Grenzen aan Mensenrechten [Limits to Human Rights], Stichting NJCM-Boekerij, Leiden, 1995, pp. 45-56.
  2.           According to Lightfoot-Klein, op.cit. (note 9), pp. 43-45 a law can have some potential in the strife for change where the desire to abandon the practice already exists. Ogiamen advocates an approach which supports a gradual abolition, by means of a process of official recognition of the practice. According to him, the legal considerations should shift from the negative approach (prohibition) to the positive approach (regulation). Tony B.E. Ogiamen, “Legal Aspects of Female Circumcision,” in: Female Circumcision. Strategies to bring about change. Proceedings of the International Seminar on Female Circumcision, AIDoS/SWDO, 13-16 June 1988, Mogadisho, 1988, pp. 57-69 (57).

  1.           Emphasis added. In Great Britain a law, proscribing genital mutilation, entitled the “Prohibition of Female Circumcision Act” became effective on 16 July 1985. For the United States, see the Federal Prohibition of Female Genital Mutilation Act, passed in June 1995 by the United States House of Representatives and signed by President Clinton on 30 September 1996, Bill H.R. 3247, which was included in the Minority Health Initiatives Act, H.R. 3864, 18 U.S.C. 116, 1996, amending the United States Code, Chapter 7 of Title 18 by adding a new section on “female genital mutilation.” See also WIN News, Vol. 23, No. 2, Spring 1997, pp. 46-47 and Vol. 23, No. 4, Autumn 1997, p. 23.
  2.           Especially, the idea in the 1992 Dutch report, op.cit. (note 3) of making a small incision in or perforation of the clitoris, suggesting that such a procedure is “symbolic” and would not be mutilation, provoked criticism.

  1.           See also Aldeeb Abu-Salieh, loc.cit. (note 27), p. 101.

  1.           Not only in the USA, but also, for instance, in the Netherlands. In March 1993, the Dutch Government issued an official statement condemning all forms of female genital mutilation. At the outset, it was again stressed in this statement that female circumcision is a practice contrary to the prevailing attitudes in the Netherlands on the equality of women and their place in society: “It is viewed here as a form of repression, and as Dutch policy aims to combat the repression of women, it opposes all forms of female circumcision. (…) With regard to the recommendation that policy should draw a distinction between mutilating and non-mutilating forms of female circumcision, we have ascertained that this leads to confusion, as the concepts are vague, and that to distinguish between the two forms is no simple matter.” See letter from the Ministry of Welfare, Health and Culture, No. GGb/HIZ/931029, 16 March 1993; see also WIN News, Vol. 19, No. 2, Spring 1993, p. 45.


[CIRP Note: This report was prepared under the auspices of the Netherlands Institute of Human Rights, University of Utrecht, Utrecht, The Netherlands.]

Citation:

 • Jacqueline Smith. Male Circumcision and the Rights of the Child. In: Mielle Bulterman, Aart Hendriks and Jacqueline Smith (Eds.), To Baehr in Our Minds: Essays in Human Rights from the Heart of the Netherlands (SIM Special No. 21). Netherlands Institute of Human Rights (SIM), University of Utrecht, Utrecht, Netherlands, 1998: pp. 465-498.

(File revised 3 January 2008)

Return to CIRP library

http://www.cirp.org/library/legal/smith/

http://www.doctorsopposingcircumcision.org/DOC/statement09.html

Chapter Nine: International Human Rights Law and the Circumcision of Children

Introduction

The various codes of medical ethics that have been enunciated by the medical societies of western nations require medical doctors to respect the human rights of their patients.1-7 It is, therefore, necessary to consider circumcision of children in the light of international human rights law. According to The United Nations Children’s Fund (UNICEF):

Human rights are those rights which are essential to live as human beings – basic standards without which people cannot survive and develop in dignity. They are inherent to the human person, inalienable and universal.8

This chapter will examine the position of circumcision of children (who are unable to consent to surgery) that was introduced into medical practice in the nineteenth century, under international human rights law, which was adopted by the nations of the world in the twentieth century.

The era of human rights may be considered to have started with the formation of the United Nations at San Francisco in 1945 because the Charter of the United Nations requires that body to promote universal respect and observance of human rights for all—without distinction as to race, sex, language, or religion.9

Children possess two kinds of human rights:

 • General human rights that every human possesses, universally, simply by reason of being a human being.
 • Special human rights that every child possesses, universally, simply by reason of minority.

UNICEF explains:

Human rights apply to all age groups; children have the same general human rights as adults. But children are particularly vulnerable and so they also have particular rights that recognize their special need for protection.10

Doctors who treat child-patients, therefore, have an ethical duty to respect and honour both the general human rights and the special human rights of the child-patient.

General Human Rights

The General Assembly of the United Nations, acting to fulfill its obligations under the Charter, adopted the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) in 1948.11 The UDHR recognizes the rights of all to security of the person (Article 3), to freedom from inhuman, cruel, or degrading treatment (Article 5), and the rights of motherhood and childhood to special protection (Article 25.2), all of which are applicable to circumcision.

The General Assembly adopted the Covenant on Civil and Political Rights (CCPR) in 1966.12 That Covenant has several provisions, which are applicable to the circumcision of children. Each nation that is a state-party under the CCPR, which took effect in 1976, pledges to enforce those rights for its citizens. The United States ratified this covenant on 8 September 1992 with various reservations, understandings, and declarations that limit its value. Articles 7 and 24 are applicable to circumcision.

Article 7 provides:

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.

Article 9 provides:

1. Everyone has the right to liberty and security of person.

Article 24 provides:

1. Every child shall have, without any discrimination as to race, colour, sex, language, religion, national or social origin, property or birth, the right to such measures of protection as are required by his status as a minor, on the part of his family, society and the State.

One must bear in mind that non-therapeutic circumcision is a radical, irreversible operation that excises healthy, functional tissue from the body of the child13 without medical justification and without the consent of the child, and which permanently destroys various physiological functions. According to Svoboda:

Reasons for concern with the procedure under human rights principles include a profound loss of highly specialized and sensitive sexual tissue, which also serves important protective functions, loss of bodily integrity, traumatic and highly painful disfigurement, complications with a range of severity up to and including death, and the impermissibility of any mutilation of children’s sexual organs performed with neither their consent nor medical justification.14

Applicable general human rights include security of the person and freedom from cruel or degrading treatment. In addition, the two instruments recognize the right of the child to special protection by reason of his minority.

Additional Particular Human Rights for Children

The General Assembly of the United Nations has acted twice to enunciate and protect the rights of the child. First, in 1959, the General Assembly adopted the Declaration on the Rights of the Child (DRC),15 which expanded and further defined the rights of the child to special protection. The DRC enunciated ten general principles for the protection of children, of which Principles 1, 2, 8, 9, and 10 are applicable to child circumcision:

1. The child shall enjoy all the rights set forth in this Declaration. Every child, without any exception whatsoever, shall be entitled to these rights, without distinction or discrimination on account of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, whether of himself or of his family.

2. The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and by other means, to enable him to develop physically, mentally, morally, spiritually and socially in a healthy and normal manner and in conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose, the best interests of the child shall be the paramount consideration.

8. The child shall in all circumstances be among the first to receive protection and relief.

9. The child shall be protected against all forms of neglect, cruelty and exploitation. He shall not be the subject of traffic, in any form.

10. The child shall be protected from practices which may foster racial, religious and any other form of discrimination.

The DRC, however, was binding on no one, so in 1989, the United Nations General Assembly adopted the Convention on the Rights of the Child (CRC),16 which enunciated specific rights which the states-party were required to implement in their domestic laws. One-hundred one nations have become states-party to the CRC. Two nations are not states-party to the CRC. They are Somalia, which has no functional government, and the United States,17 where deep opposition exists. The implementation of the CRC varies from nation to nation. In the United States, even though the CRC has not been ratified by Congress, it still sets a benchmark for the protection of children.

The CRC has a number of articles, which are relevant to child circumcision. They include Articles 2, 3, 4, 6, 19, 24(3), 34, 36, 37, and 39. All nations except Somalia and the United States, therefore, have pledged to implement the provisions of the CRC for the protection of children within their respective borders.

Article 2(1)

1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child’s or his or her parent’s or legal guardian’s race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status.

This article establishes the universality of child rights. As UNICEF says:

All children have the same rights.18

There are no exceptions.

Article 3

1. In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.

2. States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her well-being, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative measures

This article establishes “best interests” as the guidance by which decisions concerning the child are made. The second part establishes the obligation of the state to provide protection and care for the well-being of the child.

Article 4

States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention. With regard to economic, social and cultural rights, States Parties shall undertake such measures to the maximum extent of their available resources and, where needed, within the framework of international co-operation.

Article 4 establishes the obligation of the state-party to take action to implement the provisions of the CRC.

Article 6

1. States Parties recognize that every child has the inherent right to life.

2. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child.

Article 6 acknowledges that children have the same right to life as adults. Article 6 is particularly relevant to such countries as South Africa, where children regularly lose their lives in “initiation schools” where they are circumcised. It is also relevant to circumcision in the advanced Western nations, where children sometimes die of bleeding or infection after circumcision.

Article 19

1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child.

2. Such protective measures should, as appropriate, include effective procedures for the establishment of social programmes to provide necessary support for the child and for those who have the care of the child, as well as for other forms of prevention and for identification, reporting, referral, investigation, treatment and follow-up of instances of child maltreatment described heretofore, and, as appropriate, for judicial involvement.

Article 19 recognizes the right of children to special protection from all forms of mental or physical violence or abuse.

Article 24

Article 24 recognizes the right of the child to health. Article 24.3 is relevant to the traditional and injurious practice of male circumcision.

3. States Parties shall take all effective and appropriate measures with a view to abolishing traditional practices prejudicial to the health of children.

Article 24.3 makes clear that children have a right to protection from the traditional practice of child circumcision.

Article 34

States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse.

The penis is a sexual organ, so circumcision is a violation of this article.

Article 36

States Parties shall protect the child against all other forms of exploitation prejudicial to any aspects of the child’s welfare.

Doctors exploit the presence of the foreskin on male children as an excuse to do a circumcision and collect a fee for the surgery. Children have a right under this article to protection from such exploitation.

Article 37(a)

a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

This article provides the child with a right to freedom from cruel, inhuman, and degrading treatment. Circumcision excises functional tissue from the human body and degrades the sexual and protective functions of the prepuce. This is cruel, inhuman, and degrading treatment.

Article 39

States Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and social reintegration of a child victim of: any form of neglect, exploitation, or abuse; torture or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall take place in an environment which fosters the health, self-respect and dignity of the child.

By this article, children have a right to whatever treatment will help in the recovery from the effects of circumcision.

Smith, writing for the Netherlands Institute of Human Rights (Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten), reported that male circumcision is an obvious violation of the human rights of the child, equivalent to female circumcision.18 All members of society, including parents and professionals, have a duty to protect the rights of children.20 We shall see in a later chapter how this impacts the medical ethics of the circumcision of male children.

References

 1. World Medical Association International Code of Medical Ethics. Adopted by the World Medical Assembly, Venice, Italy, October 1983. [Full Text]
 2. Council on Ethical and Judical Affairs. Principles of Medical Ethics. Chicago: American Medical Association, 2001. [Full Text]
 3. Code of Ethics. Ottawa: Canadian Medical Association, 2004. [Full Text]
 4. Code of Ethics for Doctors. Oslo: Norwegian Medical Association, 2000. [Full Text]
 5. Committee on Medical Ethics. The impact of the Human Rights Act 1998 on medical decision making. London: British Medical Association, 2000. [Full Text]
 6. Code of Ethics. Barton: Australian Medical Association, 2004. [Full Text]
 7. Code of Ethics. Wellington: New Zealand Medical Association, 2002. [Full Text]
 8. The Human Rights Framework. UNICEF [Full Text]
 9. Chapter IX, Article 55. Charter of the United Nations (1945). [Full Text]
 10. Protecting and realizing children’s rights. UNICEF. [Full Text]
 11. Universal Declaration of Human Rights, G.A. res. 217A (III), U.N. Doc A/810 at 71 (1948). [Full Text]
 12. International Covenant on Civil and Political Rights. United Nations General Assembly Resolution 2200A [XX1]. 16 December 1966. [Full Text]
 13. Taylor JR, Lockwood AP, Taylor AJ. The prepuce: specialized mucosa of the penis and its loss to circumcision. Br J Urol 1996;77:291–5. [Full Text]
 14. Svoboda JS. Routine infant male circumcision: Examining the human rights and Constitutional Issues. In: (eds) Denniston GC, Milos MF. Sexual Mutilations: A Human Tragedy. New York: Plenum Press, 1997:205–15.
 15. Declaration of the Rights of the Child. United Nations General Assembly Resolution 1386 [XIV], 20 November 1959. [Full Text]
 16. Convention on the Rights of the Child. UN General Assembly Document A/RES/44/25, 20 November 1989. [Full Text]
 17. Path to the Convention on the Rights of the Child. UNICEF. [Full Text]
 18. Understanding the Convention on the Rights of the Child. UNICEF. [Full Text]
 19. Jacqueline Smith. Male Circumcision and the Rights of the Child. In: Mielle Bulterman, Aart Hendriks and Jacqueline Smith (Eds.), To Baehr in Our Minds: Essays in Human Rights from the Heart of the Netherlands (SIM Special No. 21). Netherlands Institute of Human Rights (SIM), University of Utrecht, Utrecht, Netherlands, 1998: pp. 465–498. [Full Text]
 20. Promoting and protecting rights for children. UNICEF. [Full Text]